Ochrona własności intelektualnej - strona 8

Ochrona Własności Intelektualnej - źródła prawa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Izabela Barańczyk
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 2338

Dr. Izabela Barańczyk Ochrona własności intelektualnej Wykład I – Źródła prawa m-owego, pojęcie i klasyfikacja własności intelektualnej 1. Źródła prawa międzynarodowego: Pod uwagę bierzemy przede wszystkim akty wielostronne wchodzące w skład WIPO:     Konwencja Paryska o ochronie własn...

Ochrona Własności Intelektualnej - Firma, zasady prawa firmowego

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Izabela Barańczyk
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2135

Dr. Izabela Barańczyk Ochrona własności intelektualnej Wykład V – Firma, zasady prawa firmowego 1. Firma: Jest dobrem niematerialnym. Należy do dóbr własności przemysłowej. NIE JEST TO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. Przedsiębiorca działa pod firmą. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prawna prowadząca...

Ochrona Własności Intelektualnej - Prawo autorskie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Izabela Barańczyk
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 1918

Dr. Izabela Barańczyk Ochrona własności intelektualnej Wykład IV – Prawo autorskie 1. Prawo autorskie: Definicja utworu – Art. 1 przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci niezależnie od wartości przeznac...

Ochrona Własnoćci Intelektualnej- Prawo podmiotowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Izabela Barańczyk
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 840
Wyświetleń: 1750

Dr. Izabela Barańczyk Ochrona własności intelektualnej Wykład III – Prawo podmiotowe 1. Prawo podmiotowe: Możliwość postępowania w określony sposób, przyznany i zabezpieczony normą prawną w celu ochrowy interesów uprawnionego. Aby określić położenie prawne podmiotu prawa musimy ustalić jego u...

Ochrona Własnoćci Intelektualnej- Przykładowe pytania na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Izabela Barańczyk
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 2226
Wyświetleń: 3430

Dr. Izabela Barańczyk Ochrona własności intelektualnej Przykładowe pytania na egzamin 1. Przedsiębiorstwem nie jest: a. bank b. spółka cywilna c. spółdzielnia mleczarska d. przedsiębiorstwo państwowe 2. Firma to: a. oznaczenie indywidualizujące spółkę cywilna b. nazwa indywidualizująca pr...

Ochrona Własnoćci Intelektualnej - Znak towarowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Izabela Barańczyk
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 910
Wyświetleń: 1351

Dr. Izabela Barańczyk Ochrona własności intelektualnej Wykład VI – Znak towarowy 1. Znak towarowy: Najlepiej chronione są znaki towarowe zarejestrowane, ale trzeba pamiętać że rejestracja nie jest obowiązkowa. Znaki towarowe nie zarejestrowane też są chronione ale podstawę stanowi tutaj ustaw...

Ochrona Własnoćci Intelektualnej -Oznaczenia pochodzenia geograficzneg...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Izabela Barańczyk
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 700
Wyświetleń: 980

Dr. Izabela Barańczyk Ochrona własności intelektualnej Wykład VII – Oznaczenia pochodzenia geograficznego 1. Oznaczenia pochodzenia geograficznego: Dwa rodzaje oznaczeń (Konwencja Paryska):   Oznaczenia pochodzenia (indication deprovenance) – oznaczenia neutralne (prosta informacja o poch...

Własność intelektualna, własność przemysłowa-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jolanta Późniak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Własność intelektualna, własność przemysłowa, Własność intelektualna obejmuje dobra niematerialne będące wytworami ludzkiego intelektu stanowiące przedmiot regulacji prawa autorskiego, bądź prawa własności przemysłowej. Prościej mówią wszystkie dobra niematerialne prawem chronione, prawa na tych dob...

Wzory przemysłowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jolanta Późniak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

Pojęcie wzorów przemysłowych pojawiało się wraz z wejściem w życie tej obecnej ustawy. Wcześniej na gruncie naszego ustawodawca chronione były wzory techniczne. Definicje było podobne jak obecna definicja wzoru przemysłowego. Wzory przemysłowe są pojęciem szerszym. Pojęcie to pojawiło się w aktach U...

Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jolanta Późniak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1127

Znaki towarowe oraz oznaczenia geograficzne należą do 2 grupy rozwiązań chronionych przez ustawę o prawie własności przemysłowej. Mianowicie do grupy oznaczeń. Jeśli chodzi o procedurę zgłaszania do ochrony, postępowanie przed urzędem patentowy...