Wzory przemysłowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzory przemysłowe-opracowanie - strona 1 Wzory przemysłowe-opracowanie - strona 2 Wzory przemysłowe-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie wzorów przemysłowych pojawiało się wraz z wejściem w życie tej obecnej ustawy. Wcześniej na gruncie naszego ustawodawca chronione były wzory techniczne. Definicje było podobne jak obecna definicja wzoru przemysłowego. Wzory przemysłowe są pojęciem szerszym. Pojęcie to pojawiło się w aktach UE i stąd też wraz z ujednolicaniem, implementacją prawa unijnego w naszym kraju również i ochrona wzorów przemysłowych tak jak w innych państwach w celu ujednolicenia została wprowadzona. Wzór przemysłowy to kolejne rozwiązanie które należy do grupy projektów wynalazczych. Tak wynalazki, wzory użytkowe. Różnica pomiędzy wzorami przemysłowymi, a poprzednimi rozwiązaniami jest diametralna. Tak jak pomiędzy wynalazkami a wzorem użytkowym niewielkie różnice występowały. A nawet w niektórych przypadkach te same rozwiązania mogły być kwalifikowane jako wynalazki, jako wzory użytkowe. W niektórych państwach wzorów przemysłowych się wogóle nie chroni, tylko wynalazki. Rozwiązania mniej znaczące, rozwiązania istotniejsze nie są rozróżniane. Tylko ochrona wynalazków. Wzory przemysłowe wskazujemy czym są i ta różnica jest już wyraźna jak pomiędzy rozwiązaniami poprzedniej grupy. Wzorem przemysłowym jest bowiem nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części nadana mu w szczególności poprzez cechy linii, kolorów, kształtów, konturów, struktura, materiał oraz ornamentyka. A zatem tak jak poprzednio żeby wypunktować te najważniejsze cechy tego rozwiązania jakim jest wzór przemysłowy najeżało by wskazać nowość, a potem indywidualny charakter tego rozwiązania tego wytworu, przedmiotu o określonym kształcie. We wzorze przemysłowym istotne będą cechy nadane mu przez takie elementy jak linie, kształt, kontury ornamentacje, czyli wygląd zewnętrzny, postać tego utworu który mu nadano. Skoro chodzi o wytwór to chodzi o konkretny przedmiot materialny. A zatem żadne technologie tu w grę wchodzić nie będą. Elementem wzorów przemysłowych odwołując się do przykładów będą chociażby przedmioty codziennego użytku którym nadawany jest specyficzny, odmienny, oryginalny kształt aby zachęcić klientów o różnych gustach do zakupy. Np. przedmioty takie jak wyposażenie wnętrz, meble, przedmioty codziennego użytku np. sztućce. Jeżeli byśmy popatrzyli na asortyment one mają różne kształty, różne kolory, różne linie te elementy wyglądy one mają zaspokajać nasze odmienne zróżnicowane gusta. Czy nawet jak karoseria samochodu. Każda firma ma swoją specyficzną linie. I często po nich możemy poznać określoną Mark, który według tej linii swoje samochody produkuje. Ma swoich specjalistów od wyglądu, czyli wzornictwa przemysłowego. Nie chodzi tu o technologie i nowość jako taką. Tylko o nowy kształt, nową postać, nowy wygląd nadany przedmiotom codziennego użytku. Kanapa może być tak samo funkcjonalna. Jedna może być w stylu Ludwika XVI, inna dizajnerska, a jeszcze inna nowoczesna, kosmiczna. I właśnie o to tutaj chodzi. Żeby te elementy wyglądu przedmiotu były chronione, specyficzne dla danego podmiotu, przedsiębiorcy, ażeby posiadać monopol na ten specyficzny wygląd. Tu też można uzyskać prawo wyłączne do wzoru przemysłowego. Wzorem przemysłowym należy pamiętać nie jest wzór jako taki, nie jest sam kształt abstrakcyjnie ujmując, który można nadać różnym przedmiotom. To może być opakowanie butelki, samochód, zabawka, i wiele innych rzeczy. Jeśli chodzi o wzór przemysłowy jest to konkretny przedmiot któremu nadano ten kształt. Samochód i ten wytwór ten przedmiot, a nie zabawka już. Jeśli chronimy, chcemy uzyskać monopol na wzór przemysłowy to zgłaszamy dla jakich przedmiotów ten wzór będzie używany. A zatem wzór przemysłowy to ten przedmiot połączony, przedmiot któremu nadano określony kształt i to podlega ochronie. A nie inne przedmioty dla których kształty te mogą być również wykorzystane. Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać kształty, linie, elementy na innych przedmiotach to musimy to zgłosić bo ta ochrona jest płatna. Każdy z towarów, przedmiotów na którym wzór będzie umieszczony musi być zgłoszona żeby ten monopol móc uzyskać. Trzeba tu wyodrębnić 2 rzeczy prawo autorskie do wzoru jako takiego bo wzór będzie utwór jako utwór plastyczny i odróżnić wzór przemysłowy, którym jest konkretny przedmiot któremu taki kształt nadano. Wzór przemysłowy jest elementem własności przemysłowej, natomiast utwór podlega ochronie autorsko prawnej. I w przypadku większości, a nawet wszystkich wzorów przemysłowych będzie się pojawiać ta ochrona podwójna. Ochrona wzoru jako takiego w myśl przepisów prawa autorskiego wzór jako utwór plastyczny i wzór przemysłowy właśnie chroniony na podstawie rejestracji, wzór który został zgłoszony dla konkretnego przedmiotu i z tym przedmiotem ściśle jest związany. W przepisach o wzorach przemysłowych w przepisach ustawy prawo własności przemysłowej znajdziemy przepisy kolizyjne które określają która ochrona jest stosowana i np. ochrona majątkowa, autorska jest wyłączona jeżeli zostanie zarejestrowany wzór przemysłowy. Jeżeli istnieje ochrona wzoru przemysłowego, udało się uzyskać, zarejestrować to zgłoszenie uzyskać prawo wyłączne, prawo rejestracji w tym przypadku na wzór przemysłowy. To ochrona majątkowe prawo autorskie w tym przypadku nie trwa dłużej aniżeli ochrona wynikająca z przepisów prawa własności przemysłowej. Ta ochrona nie może być już później stosowana. Prawo autorskie wykracza znacznie wcześniej. Bo ochrona wzorów przemysłowych trwać może 25 lat od chwili zgłoszenia do rejestracji wzoru przemysłowego. Tutaj majątkowe prawo autorskie może trwać nie dłużej. Jeśli chodzi o

(…)

… lat od daty dokonania zgłoszenia. Podzielone jest ono na 5 letnie okresy ochronne. Oczywiście prawo wyłączne, prawo z rejestracji tak jak prawo ochronne na wzór użytkowy, tak jak patent na wynalazek udzielany jest pod warunkiem wniesienia opłaty za pierwszy okres ochronny. Kolejne okresy muszą być przedpłacone z góry tak jak w poprzednich przypadkach. Osoba właściciel tego prawa może w każdej chwili ochronę…
…. Jeżeli będzie taki skomplikowany ornament to drobna zmiana koloru nie spowoduje odmiennego wrażania, bo będziemy mieli dalej wrażenie że to jest ten sam ornament różniący się tylko kolorystyką. A zatem te indywidualny charakter, odmienność, istotność szczegóły muszą być wprowadzone jako odmienne, ażeby można było zarejestrować jako inny, odmienny jako nowy wzór i nowe prawo wyłączne na rzecz tej samej czy innej osoby uzyskać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz