Prawo własności przemysłowej - Wzór użytkowy

Nasza ocena:

4
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo własności przemysłowej - Wzór użytkowy - strona 1

Fragment notatki:

Ochrona własności intelektualnej na gruncie prawa własności przemysłowej Prawo własności przemysłowej
Źródła prawa własności przemysłowej (pwp)
Ustawa
Rozporządzenia
Orzecznictwo
Literatura
Prawo własności przemysłowej
Ustawa prawo własności przemysłowej
Ustawa normuje stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, jak również zasady przyjmowania i wynagradzania przez przedsiębiorców twórców projektów racjonalizatorskich oraz zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Prawo własności przemysłowej
Patent na wynalazek
Wynalazek
Patent
Procedura
Prawo własności przemysłowej
Patent na wynalazek
Pojęcie wynalazku
dobro niematerialne
nowy tzn. nie jest częścią stanu techniki
posiada odpowiedni poziom wynalazczy
nadaje się do przemysłowego stosowania
Patent to w uproszczeniu dokument stwierdzający własność wynalazku i wyłączność na korzystanie z niego na terytorium danego kraju. Jeżeli jakiś podmiot chce korzystać z wynalazku musi zawrzeć umowę licencyjną z osobą uprawnioną z patentu.
Prawo własności przemysłowej
Patent na wynalazek
Kategorie wynalazków
Sposoby (opisywane przez podanie czynności, operacji, procesów oraz ich kolejności i warunków w jakich się odbywają)
Urządzenia (aparaty, maszyny, narzędzia)
Produkty (opisywane przez podanie składników)
Zastosowania (formułowane są w kategorii sposobu)
Prawo własności przemysłowej
Patent na wynalazek
Nie traktujemy jako wynalazek:
odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
programów do maszyn cyfrowych (inaczej programów komputerowych);
przedstawienia informacji.
Prawo własności przemysłowej
Patent na wynalazek
Zakaz udzielania patentów
na wynalazki które byłyby wykorzystywane sprzecznie z dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym
na odmiany roślin i zwierząt
na sposoby leczenia ludzi i zwierząt - nie dotyczy lekarstw
Prawo własności przemysłowej
Patent na wynalazek
Podmiot uprawniony do uzyskania patentu


(…)

układów scalonych, jak również zasady przyjmowania i wynagradzania przez przedsiębiorców twórców projektów racjonalizatorskich oraz zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Prawo własności przemysłowej
Patent na wynalazek
Wynalazek
Patent
Procedura
Prawo własności przemysłowej
Patent na wynalazek
Pojęcie wynalazku
dobro niematerialne
nowy tzn. nie jest częścią stanu techniki…
… za pierwszy i każdy kolejny okres ochronny. Opis wzoru przemysłowego jest udostępniany osobom trzecim i podlega rozpowszechnieniu przez urząd patentowy. Udzielone prawa z rejestracji wzoru przemysłowego podlegają wpisowi do rejestru wzorów przemysłowych -Wiadomościach Urzędu Patentowego.
Prawo własności przemysłowej
Prawo z rejestracji na topografię układu scalonego Rozwiązanie polegające na przestrzennym…
… użytkowy. Okres ochrony wynosi 10 lat. Podmiot, który uzyska odpowiednie świadectwo ochronne, ma również prawo do korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium RP
Przykłady:
wanna narożna, pustak styropianowy, sanki uniwersalne
Prawo własności przemysłowej
Znak towarowy
Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz