Prawo własności przemysłowej - Wynalazek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo własności przemysłowej - Wynalazek - strona 1 Prawo własności przemysłowej - Wynalazek - strona 2 Prawo własności przemysłowej - Wynalazek - strona 3

Fragment notatki:

Ochrona własności intelektualnej na gruncie prawa własności przemysłowej Prawo własności przemysłowej Źródła prawa własności przemysłowej (pwp)
Ustawa
Rozporządzenia
Orzecznictwo
Literatura
Ustawa prawo własności przemysłowej
Ustawa normuje stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, jak również zasady przyjmowania i wynagradzania przez przedsiębiorców twórców projektów racjonalizatorskich oraz zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Patent na wynalazek
Wynalazek
Patent
Procedura
Pojęcie wynalazku dobro niematerialne
nowy tzn. nie jest częścią stanu techniki
posiada odpowiedni poziom wynalazczy
nadaje się do przemysłowego stosowania
Patent to w uproszczeniu dokument stwierdzający własność wynalazku i wyłączność na korzystanie z niego na terytorium danego kraju. Jeżeli jakiś podmiot chce korzystać z wynalazku musi zawrzeć umowę licencyjną z osobą uprawnioną z patentu.
Kat egorie wynalazków Sposoby (opisywane przez podanie czynności, operacji, procesów oraz ich kolejności i warunków w jakich się odbywają)
Urządzenia (aparaty, maszyny, narzędzia)
Produkty (opisywane przez podanie składników)
Zastosowania (formułowane są w kategorii sposobu)
Nie traktujemy jako wynalazek: odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
programów do maszyn cyfrowych (inaczej programów komputerowych);
przedstawienia informacji.
Zakaz udzielania patentów na wynalazki które byłyby wykorzystywane sprzecznie z dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym
na odmiany roślin i zwierząt
na sposoby leczenia ludzi i zwierząt - nie dotyczy lekarstw
Podmiot uprawniony do uzyskania patentu twórca - osoba, która dokonała wynalazku
twórcą może być tylko osoba fizyczna
Wyjątki współtwórcy - uprawnieni tylko ci, którzy wnieśli twórczy wkład w powstanie wynalazku
pracodawca (zamawiający wynalazek)
źródłem jest albo umowa o pracę albo inna umowa
na jego rzecz powstaje uprawnienie do uzyskania patentu, chyba że umowa stanowi inaczej

(…)


Ochrona własności intelektualnej na gruncie prawa własności przemysłowej
Prawo własności przemysłowej Źródła prawa własności przemysłowej (pwp)
Ustawa
Rozporządzenia
Orzecznictwo
Literatura
Ustawa prawo własności przemysłowej
Ustawa normuje stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych
… do rejestru wzorów przemysłowych -Wiadomościach Urzędu Patentowego.
Prawo z rejestracji na topografię układu scalonego Rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego nazywamy topografią. Zgłoszenie topografii powinno zawierać:
podanie;
materiał…
…, ma również prawo do korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium RP
Przykłady:
wanna narożna, pustak styropianowy, sanki uniwersalne
Znak towarowy
Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa - w szczególności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz