Ochrona Własnoćci Intelektualnej- Przykładowe pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2233
Wyświetleń: 3521
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona Własnoćci Intelektualnej- Przykładowe pytania na egzamin - strona 1 Ochrona Własnoćci Intelektualnej- Przykładowe pytania na egzamin - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Izabela Barańczyk
Ochrona własności intelektualnej
Przykładowe pytania na egzamin
1. Przedsiębiorstwem nie jest:
a. bank
b. spółka cywilna
c. spółdzielnia mleczarska
d. przedsiębiorstwo państwowe
2. Firma to:
a. oznaczenie indywidualizujące spółkę cywilna
b. nazwa indywidualizująca przedsiębiorstwo
c. logo przedsiębiorstwa
d. nazwa przedsiębiorstwa
3. Nabycie prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie ustawy o p.w.p.:
a. przez rejestracje na podstawie rozporządzenia urzędu patentowego
b. na podstawie decyzji admin.urzędu do spraw harmonizacji rynku
c. z momentem ustalenia przez uprawnionego do symbolu graficznego
d. przez rejestracje na podstawie decyzji admini.urzedu
odp.d
4. Zgodnie z art.1 konwencji paryskiej do własności przemysłowej zalicza sie:
a. utwory
b. utwory i rozwiązania
c. materialne dobra prawne
d. zwalczanie nieuczciwej konkurencji
5. Czynem nieuczciwej konkurencji zgodnie z UZNK nie jest:
a. fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geogr. towarów lub usług
b. wprowadzenie w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa
c. zawiniony czyn sprzeczny z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami jeżeli zagraża lub narusza interesy
przedsiębiorcy lub klienta
d. żadna odp nie jest prawidłowa
odp.d
6. Nie jest firmą oznaczenie:
a. żadna odp nie jest prawidłowa
b. PPH KRZAK spółka cywilna
c. Kowalski i syn spółka jawna
d. J.Kowalski i synowie spółka
7. Ochrona utworu przysługuje twórcy:
a. od momentu rejestracji w urzędzie patentowym
b. od momentu rejestracji w ZAIKS
c. niezależnie od spełnienia jakiekolwiek formalności
d. na podstawie umowy twórcy z wykonawca utworu
8. Na terytorium Polski wspólnotowe znaki towarowe:
a. chronione po zarejestrowaniu ich w odpowiednim urzędzie na podstawie ustawy o ochronie własności
przemysłowej
b. nie są chronione
c. chronione są tak jak na terytorium całej UE
d. chronione są jeśli uprawnionym jest obywatel Polski
Dr. Izabela Barańczyk
Ochrona własności intelektualnej
Przykładowe pytania na egzamin
9. Prawo ochronne na znak towarowy na podstawie u.p.w.p:
a.10 lat licząc od momentu rejestracji z możliwością przedłużenia na kolejne 10 lat
b.10 lat licząc od momentu rejestracji z możliwością przedłużenia na kolejne okresy 10 letnie
c. na czas nieoznaczony
d.10 lat licząc od momentu zgłoszenia z możliwością przedłużenia na kolejne okresy 10 letnia
10. Rozporządzenie Rady(WT) nr 510/2006 z dnia 20.03.2008 w sprawie ochrony oznaczenia geogr. produktów
rolnych i środków spożywczych obejmuje swym zakresem:
a. produkty winne i napoje spirytusowe
b. mięso wędliny sery wyroby piekarnicze
c. piwo sery wyroby rękodzielnicze wody mineralne tytoń tabakę
d. wyroby farmaceutyczne
11. Naruszenia prawa do oznaczenia towarowego polega na bezprawnym używaniu:
a. znaku towarowego identycznego do zarejestrowanego dla jednakowych towarów
b. znaku towarowego podobnego do zarejestrowania dla identycznych towarów
c. znaku towarowego identycznego lub podobnego do zarejestrowania dla jednakowych towarów
d. znaku towarowego identycznego do zarejestrowanego dla identycznych towarów
12. Prawo do firmy
a. może być zbyte
b. powstaje z momentem rejestracji w urzędzie patentowym
c. może być oddane do korzystania innemu podmiotowi jeżeli strony …
d. żadna z odpowiedzi nie jest odpowiedzią prawidłową
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz