Ochrona własności intelektualnej - strona 7

Przeciwdziałania monopolom na rynku

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna
 • dr Marcin Kuczma
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1596

Monopol jest składnikiem podmiotowej struktury rynku, którą może charakteryzować szerszy lub węższy zakres występowania sytuacji monopolistycznych. Zakres ten wyraża stopień zmonopolizowania podaży, który jest zazwyczaj zróżnicowany w różnych segmentach rynku. Zjawisko monopolu jest związane z d...

Ochrona własności intelektualnej - materiały na kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 2681

W szczególności, wyróżnia się następujące utwory: - wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), - plastyczne, - fotograficzne, - muzyczne i słowno-muzyczne, - audiowizualne (w tym wizualne ...

Geneza własności intelektualnej, systemy ochrony własności intelektual...

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jolanta Późniak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 686

Geneza ochrony Jak się kształtowała i rozwijała kiedy świadomość prawa autorskiego, ochrony dóbr intelektualnych zaczęła się kształtować. Można tutaj rozpatrywać różne dobra, które podlegają ochronie. Osobno należałoby spojrzeć na 3 kategorie dóbr: Wynalazki - problematyka nowatorstwa, nowych tec...

Prawo autorskie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jolanta Późniak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

W4 20.03.2010r. Prawa autorskie dzielimy na: Prawa osobiste te które chronią osobistą więź autora z utworem, czyli prawo do autorstwa, integracji, do oznaczania swoich utworów imieniem i nazwiskiem do integralności, nadzoru, prowadzenia i wycofania utworu z obiegu. Wiążą się one z takimi typowo os...

Prawo własności intelektualnej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jolanta Późniak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

W5 04.05.2010r. Druga ustawa która reguluje problematykę własności intelektualnej czyli ustawę prawa własności przemysłowej. W szczególności problematyka wynalazków, wzorów użytkowych,

Systemy ochrony dóbr niematerialnych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jolanta Późniak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

Systemy ochrony dóbr niematerialnych. Na podstawie przepisów ustaw o prawie autorskim i prawie własności przemysłowej możemy wskazać 3 systemy ochrony praw na dobrach niematerialnych: System rejestracyjny. Oznacza że prawo udzielane j...

Umowa licencyjna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jolanta Późniak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

Umowa licencyjna jest najczęściej stosowaną umową w związku z obrotem prawami wyłącznymi. Umowy licencyjnie są zawierane zarówno w prawie autorskim jak również w prawie własności przemysłowej. Umowa licencyjna to umowa na podstawie której uprawniony udziela innej osobie upoważnienia, czyli licencji ...

Pojęcie utworu w Ustawie o Prawie Autorskim-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jolanta Późniak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

POJĘCIE UTWORU W Ustawie o Prawie Autorskim Utwór to centralne pojęcie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utworem nazywamy każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ustaw...

Dzieje własności intelektualnej.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 847

Dzieje własności intelektualnej a)Starożytność -wynalazek pisma -wynalazek papieru (Chiny ok. 105r) -gliniane tabliczki, sznurki, deski, popirus b)wynalazki Gutenberga w średniowieczu np. prasa drukarska Marcin Luter - reformacje (pisanie dzieł w językach narodowych) c)wyrok „ciele należy do k...

Formy ochrony w skali międzynarodowej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. kpt.ż.w. Piotr Lewandowski
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 700

Własność intelektualna - formy ochrony w skali międzynarodowej. Zasada wzajemności Porozumienie dwustronne Porozumienie wielostronne Konwencja Berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych Aut. Konwencja berneńska Znaczenie : pierwsza umowa międzynarodowa regulująca kwestie prawa autor...