Ochrona własności intelektualnej - strona 6

Prawo własności przemysłowej - Wynalazek

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1561

Ochrona własności intelektualnej na gruncie prawa własności przemysłowej Prawo własności przemysłowej Źródła prawa własności przemysłowej (pwp) Ustawa Rozporządzenia Orzecznictwo Literatura Ustawa prawo własności przemysłowej Ustawa normuje stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych,

Ochrona własności intelektualnej- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Antoni Witosz
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658

Wykład 3 Nowe zaliczenie - informacja na następnym wykładzie. Na następne zajęcia: www.prawo.lex.pl Poszukać o prawie patentowym Prawo patentowe ma swoje korzenie jeszcze w czasach rzymskich: Wynalazca przyniósł cezarowi naczynia z materiału podobnego do szkła, ale nietuczącego się Od XV wiek...

Ochrona własności intelektualnej - projekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1022

Aby wykonać podróbkę Cisowianki trzeba podrobić logo i nazwę, kształtu butelki nie trzeba zmieniać, gdyż nie jest zarejestrowany. Skład chemiczny Cisowianki nie jest zarejestrowany w żadnym urzędzie patentowym, to też wlewając wodę o podobnym składzie (która będzie nie do odróżnienia od oryginał...

Ochrona własności intelektualnej

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 392
Wyświetleń: 6545

Ochrona własności intelektualnej. Podstawy prawa. Niektóre pojęcia prawne, definicje. Internet, informacje, prawa autorskie, prawa osobiste, prawa majątkowe, prawo własności przemysłowej. Norma prawna, przepis prawny, konwencja międzynarodowa, ustawa, rozporządzenie. Prawo cywilne, pojęcia prawa cyw...

Wynalazek i patent

 • Politechnika Łódzka
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4718

Wynalazek Wynalazek - rozwiązanie z dowolnej dziedziny techniki nowe w skali światowej, posiadające poziom wynalazczy, nadające się do zastosowania przemysłowego. Rozwiązanie nowe jest to rozwiązanie nie będące częścią ogólnie znanego stanu techniki. Wynalazek uważany jest za nadający się do przem...

Ochrona informacji niejawnych - przykładowe zagadnienia zaliczeniowe

 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 805
Wyświetleń: 7616

Dokument składa się z 11 stron w formacie doc. W treści notatki można znaleźć 39 pytań wraz ze szczegółowo opracowanymi odpowiedziami na podstawie aktów prawnych i notatek własnych. W niniejszym dokumencie opisane zostały zagadnienia na takie tematy jak: co określa ustawa o ochronie informacji ...

Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK dr hab. Janusz Koczanowski
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3017

Informacje zawarte w notatce to: teoria prawa, prawo przedmiotowe, zasada hierarchii aktów normatywnych, monitor polski, prawo podmiotowe, norma prawna. ...

Ochrona własności intelektualnej - Autorskie prawa majątkowe

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • dr Wiesław Greń
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2128

1) Ochrona własności intelektualnej, 5 stron: porządek prawny ue; własnośd intelektualna i przemysłowa- dobra niematerialne; utwory samoistne; utwory niesamoistne; co można, a czego nie można przytaczać w utworach; prawa autorskie osobiste; ograniczenia praw majątkowych; sublicencje; patent europ...

Kolokwium zaliczeniowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Bazan-Bulanda
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3997

Za jakie czyny (wymienić i opisać cztery) grozi w prawie autorskim odpowiedzialność karna? przywłaszczenie - bezprawne przypisanie sobie autorstwa utworu lub artystycznego wykonania rozpowszechnienie utworu w wersji oryginalnej bez po...

Ochrona własności intelektualnej - Aktywa niematerialne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Marcin Kuzel
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 497
Wyświetleń: 5348

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Tematy: Wiedza - wartości niematerialne - kapitał intelektualny - własność intelektualna. Rodzaje wiedzy i ochrona wiedzy. Własność intelektualna - rozwiązania (projekty wynalazcze), oznaczenia i utwory. Procedury uzyskiwania praw ochronnych. Udostępnianie ...