Ochrona własności intelektualnej - Aktywa niematerialne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 553
Wyświetleń: 5439
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona własności intelektualnej - Aktywa niematerialne - strona 1

Fragment notatki:OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Tematy:
Wiedza - wartości niematerialne - kapitał intelektualny - własność intelektualna.
Rodzaje wiedzy i ochrona wiedzy.
Własność intelektualna - rozwiązania (projekty wynalazcze), oznaczenia i utwory.
Procedury uzyskiwania praw ochronnych.
Udostępnianie przedmiotów własności intelektualnej.
Literatura:
W. Kotarba, Ochrona wiedzy w Polsce, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, „ORGMASZ”, Warszawa 2005r.
W. Kotarba, Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, „ORHMASZ”, Warszawa 2001r.
Co jest długookresowym celem przedsiębiorstwa?
Wartość przedsiębiorstwa: Model kapitału intelektualnego w ujęciu T. A. Stewart
Aktywa niematerialne: - kapitał ludzki (umiejętności i wiedza ludzi);
- kapitał strukturalny ( patenty, procesy, bazy danych, sieci, itp.);
- kapitał klienta (relacje z klientami i dostawcami); Zasoby materialne i niematerialne:
KRYTERIUM
ZASOBY MATERIALNE
ZASOBY NIEMATERIALNE
Miejsce w konwencjonalnych systemach rachunkowości.
- widoczne;
- składniki bilansu;
- znany zwrot z inwestycji;
- niewidoczne;
- brak ujęcie w księgowości;
- niewymierna;
- ocena oparta na założeniach;
Dostępność.
- wykorzystanie przez jedną grupę uniemożliwia jednoczesne korzystanie z nich przez innych;
- ograniczone zastosowanie;
- kojarzone z „obfitością”
- wykorzystywanie przez jedną grupę nie umożliwia korzystania z nich przez innych;
- różnorodne zastosowanie, które nie zmniejszają ich wartości;
- kojarzone z „rzadkością”;
Stopień deprecjacji.
- wyczerpują się - mogą tracić na wartości szybko lub wolno;
- amortyzują się z czasem;
- nie wyczerpują się, lecz zwykle gwałtownie tracą na wartości;
- zyskują na wartości, jeśli są właściwie wykorzystane; Możliwość pomnażania i gromadzenia.
- łatwo pomnażane;
- mogą być gromadzone i magazynowane;
- nie można ich w całości kupić ani skopiować;
- dynamiczne - znikają, jeśli się ich nie używa;
Koszty transferu.
- łatwiejsze do kalibracji (koszty zależne od kosztów transportu i związanych z transferem);
- trudne do kalibracji (koszty wzrastają wraz ze wzrostem udziału wiedzy cichej);
Ochrona poprzez prawa własności oraz możliwość egzekwowania tych praw.
- generalnie pełna i ścisła ochrona poprzez prawa własności;


(…)

…, artystycznej, naukowej, przemysłowej obejmujące:
- prawo autorskie i prawa pokrewne z prawami autorskimi;
- prawa do baz danych;
- prawo własności przemysłowej dotyczące: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń graficznych oraz topografii układów scalonych. 24.10.2011
Najważniejsze aktywa normatywne:
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach…
… praw własności intelektualne, a w tym praw autorskich. Organizacja czuwa nad przestrzeganiem umów międzynarodowych, by przeciwdziałać naruszeniom tych praw. WIPO prowadzi również różnego rodzaju akcje edukacyjne i programy pomocowe. WIPO prowadzi działalność w zakresie rejestracji wynalazków (w systemie PCT), znaków towarowych (porozumienie madryckie) oraz wzorów przemysłowych (porozumienie haskie…
… jawnej chronionej ze względu na jej przedmiot oraz rodzaj i zakres ochrony:
- ROZWIĄZANIE (R) - projekty wynalazcze - wynalazki, wzory (użytkowe, zdobnicze, przemysłowe), topografie układów scalonych, nowe odmiany roślin i projekty racjonalizatorskie. - OZNACZENIA (O) - nazwy handlowe (oznaczenia podmiotów gospodarczych), oznaczenia towarów i usług - znaki towarowe i usługowe oraz oznaczenia…
… jako sama może stanowić produkt (w odniesieniu do tych jej elementów, do których zastosować można prawa własności intelektualnej - prawa wyłączne);
Rozwój ochrony wiedzy
Historia wiedzy chronionej sięga bardzo odległych czasów. Człowiek od początku swojego istnienia wykorzystywał wiedzę, którą ukrywał z zamiarem realizacji swoich różnorakich celów. Dawała mu ona większą możliwość przetrwania, służyła w walce z przyrodą…
…), a w 1977 roku powołanie Europejskiego Urzędu Patentowego
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) (1994 rok)- porozumienie stanowiące załącznik do porozumienia ustanawiającego światową organizację handlu (WTO), określające standardy ochrony własności intelektualnej, której mają obowiązywać na świecie przez najbliższe dziesięciolecia.
Własności intelektualne tworzone…
… czynności operacyjno-rozpoznawczych przez służby państwowe).
Wynalazek tajny stanowi tajemnicę państwową
Prawo do uzyskania patentu na wynalazek tajny zgłoszony w UP przechodzi za odszkodowaniem (określonym według wartości rynkowej wynalazku) na Skarb Panstwa reprezentowany odpowiednio przez ministra do spraw obrony narodowej, ministra do spraw wewnętrznych lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz