Umowa licencyjna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa licencyjna-opracowanie - strona 1 Umowa licencyjna-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Umowa licencyjna jest najczęściej stosowaną umową w związku z obrotem prawami wyłącznymi. Umowy licencyjnie są zawierane zarówno w prawie autorskim jak również w prawie własności przemysłowej. Umowa licencyjna to umowa na podstawie której uprawniony udziela innej osobie upoważnienia, czyli licencji do korzystania z przedmiotu prawa wyłącznego może to być utwór, wynalazek, znak towarowy, wzoru, czy innego rozwiązania objętego prawem wyłącznym. W zasadzie w większości przypadków umowa ta wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W prawie własności przemysłowej zawsze jeżeli przedmiotem licencji będzie wynalazek, znak towarowy umowa musi być zawarta w formie pisemnej bo umowa będzie nieważna. Natomiast w przypadku utworów, w przypadku prawa autorskiego dopuszczane są umowy ustne. Umowa pisemna wymagana jest tylko wówczas gdy licencja ma charakter wyłączny. Umowę licencyjną najlepiej porównać do umowy wynajmu. Umowa licencyjna upoważnia do korzystania z cudzego prawa wyłącznego daje możliwość używania, korzystania. Tak jak podmiotowi uprawnionemu ewentualnie w jakimś wycinku jego uprawnień. Tak jak wynajmujący w stosunku do najemcy może korzystać z przedmiotu jego własności. Podstawowa różnica pomiędzy umową licencyjną, a umową wynajmu jest przedmiot. Umowa najmu dotyczyć będzie rzeczy i przedmiotów będących przedmiotem tradycyjnej własności, natomiast umowa licencyjna dotyczyć będzie własności intelektualnej w najszerszym tego słowa znaczeniu. Dawać możliwości korzystania z utworów, wynalazków, znaków i innych rozwiązań. Umowy licencyjne mają największe gospodarcze znaczenie w obrocie własnością intelektualną, nie są jednak jedynymi umowami. Obrót przedmiotami własności intelektualnych może odbywać się także za pomocą tradycyjnych umów sprzedaży, umów zamiany innych umów przenoszących własność dających prawo rozporządzania przedmiotem cudzej własności. Najczęściej będzie to umowa sprzedaży bądź umowa zamiany. Ale one są rzadziej wykorzystywane gdyż te umowy Przenosza na rzecz innego podmiotu własność i będzie możliwość czerpać w dłuższej perspektywie korzyści z tego tytułu. Owszem jednorazowo zysk będzie większy, natomiast przez cały czas trwania prawa wyłącznego tej możliwości już nie będzie dawać. A po to zwykle zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z własnością przemysłową występujemy o rejestrację do urzędu patentowego żeby później móc zarabiać, żeby poprzez umowy licencyjne móc czerpać korzyści. Bo tak jak w przypadku umowy najmu, tak że z umowy licencyjnej periodycznie będziemy mogli czerpać korzyści, czyli opłaty ustalone przez strony z tytułu korzystania z prawa wyłącznego. Rodzaje licencji. Najczęściej wyróżnia się licencję:
Licencja wyłączna daje możliwość korzystania z przedmiotu prawa własności intelektualnej na rzecz jednej konkretnej osoby i tylko tej jednej osobie. Licencjobiorca ma wyłączność na korzystanie z przedmiotu. I to licencja wyłączna może nawet ograniczać możliwość korzystania, czy to z wynalazku lub z innego przedmiotu samemu właścicielowi.

(…)

… produkować, ale nie może już wprowadzać do obrotu. Albo jest przedstawicielem handlowym i może prowadzić czynności związane z handlem na określonym terenie, ale producentem jest dalej uprawniony i tylko on pozostawia przy sobie prawo do produkowania przedmiotów, wynalazków. W prawie autorskim licencja ograniczać może się do jednego z pól eksploatacji. Utwory mogą być wykorzystywane na różnych polach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz