Prawo Własności Intelektualnej - Prawo wyłączne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Własności Intelektualnej - Prawo wyłączne - strona 1 Prawo Własności Intelektualnej - Prawo wyłączne - strona 2 Prawo Własności Intelektualnej - Prawo wyłączne - strona 3

Fragment notatki:

"Własność intelektualna to rozmaite rezultaty intelektualnej działalności człowieka. Określa się je również mianem „dóbr niematerialnych” i grupuje zasadniczo w dwa zbiory: własność przemysłową oraz własność autorską. Własność intelektualna ma jednak charakter dynamiczny. Dlatego też jej zakresem obejmowane są coraz to nowe dobra."
"Rejestracja praw wyłącznych dotyczy głównie znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych. Również uzyskiwanie patentów na wynalazki poddane jest bardzo sformalizowanej procedurze zgłoszeniowej. W niektórych systemach prawnych rejestracji podlegają również utwory prawno-autorskie. Wreszcie rejestracja domen internetowych wywołuje porównywalne skutki do rejestracji znaków towarowych. W wielu z wyżej wymienionych działań najwłaściwsze będzie skorzystanie z pomocy rzecznika patentowego."


(…)

… przedmiotu, terytorium czy pola eksploatacji).
Jednym z typów licencji jest sublicencja, która jest upoważnieniem ze strony licencjobiorcy innej osoby do korzystania z przedmiotu ochrony w zakresie węższym lub równym uzyskanej przez siebie licencji. Zasadą jest zakaz udzielania sublicencji przez licencjobiorcę w przypadku braku odmiennej woli stron umowy licencyjnej.
Prawa własności intelektualnej:
Prawo…

Prawo własności intelektualnej
Własność intelektualna to rozmaite rezultaty intelektualnej działalności człowieka. Określa się je również mianem „dóbr niematerialnych” i grupuje zasadniczo w dwa zbiory: własność przemysłową oraz własność autorską. Własność intelektualna ma jednak charakter dynamiczny. Dlatego też jej zakresem obejmowane są coraz to nowe dobra.
Własność intelektualna obejmuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz