Pojęcie utworu w Ustawie o Prawie Autorskim-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie utworu w Ustawie o Prawie Autorskim-opracowanie - strona 1 Pojęcie utworu w Ustawie o Prawie Autorskim-opracowanie - strona 2 Pojęcie utworu w Ustawie o Prawie Autorskim-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIE UTWORU W Ustawie o Prawie Autorskim
Utwór to centralne pojęcie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utworem nazywamy każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ustawodawca wskazuje zatem na 3 elementy, które decydują, ze dane działo możemy traktować jako utwór i będzie ono mogło podlegać ochronie prawnej:
Dzieło które jest wynikiem działalności twórczej,
Ma charakter indywidualny
Zostało ustalone
Działalność twórcza to kreowanie nowego bytu, tworzenie nowej jakości, czegoś oryginalnego. Nie interesuje nas tutaj jakość wartości artystycznej, co twórca prezentuje. To może być miernej jakości utwór, a może być o dużych walorach artystycznych. Treść tego utworu nas nie interesuje. Prawo autorskie nie chroni idei nie chroni treści. Chroni sposób wyrażenie utworu. Ta twórcza działalność musi być rozumiana. Wartość jakość nas nie interesuje, ale oryginalność danego dzieła, nowa jakość, nowa postać utworu w sensie formalnym będzie tutaj miała znaczenia że to będzie miała znaczenie wykazania że jest to działalność twórcza. Coś co pochodzi od konkretnej osoby. Nie zostało przejęte z twórczości innej osoby. Jest efektem działania autora, a nie zostało skopiowane z innego działa. Jakaś intelektualna działalność, myśl, a więc twórczość miała tu miejsce. Indywidualny charakter, specyfika, odmienność od tego co dotychczas zostało stworzone, niepowtarzalność utworu, odmienne ujęcie tematu, odmienny sposób wyrażenia, oderwanie od treści nowy sposób przedstawienia tak będziemy rozumieć pojęcie indywidualnego charakteru. A więc nie będą utworami rysunki techniczne bo one tego indywidualnego charakteru, niepowtarzalności nie posiadają. One są tworzone do celów użytkowych a nie artystycznych. Tak samo alfabetyczne zestawia różnych danych. Każdy kto by przyjął taką zasadę identycznego dzieła by dokonał, identyczny byłby efekt. A wiec działanie na podstawie procedur takich standardowych procedur, które nie dają indywidualnego dzieła, odmiennego niepowtarzalnego nie daje utworu, nie pozwala nam uznać efektu tej twórczości za indywidualny. Bo działalność twórczą tutaj mamy. Osoba która przygotowuje techniczną dokumentacje musi się swoim intelektem posługiwać, ale nie jest to dzieło indywidualne, dzieło oryginalne. Ustalenie utworu jako 3 element. Ustalenie utworu rozumiemy jako uzewnętrznienie utworu. Rozumiemy je bardzo szeroko, bardzo ogólnie. A więc tylko jako uzewnętrznienie możemy wyjaśniać. Nie koniecznie jako publikacje, bo utwór aby został uzewnętrzniony nie musi być na materialnym nośniku wyrażony. Uzewnętrznienie oznacza zawsze możliwość zapoznania się z utworem choć by jednej osoby poza twórcą. Utwór wychodzi jakby ze świadomości twórcy z umysłu twórcy. Jego ustalenie daje możliwość zapoznania się z nim także innym osobą. Ustalenie może być bardzo ulotne np. odśpiewanie utworu, odczytanie, wystawienie przedstawienia jak nie zostało nagrane, utrwalone. Ale ustaleniem będzie też nagranie, utrwalenie, formalna publikacja. Wszystkie te formy na pewno spełniają wymogi ustalenia. Utworem ustalonym będzie np. wystawienie kabaretu i jakaś sytuacja zdarzyła się na miejscu. I jakiś skecz sytuacyjny został przedstawiony bo taka sytuacja się zdarzyła. Nigdy nie został nagrany nigdy go nie utrwalono, ale w świadomości odbiorców pozostał i może być wykorzystany.

(…)

… majątkowe, czyli prawo do finansowego korzystania z utworu, prawa osobiste zawsze pozostają przy twórcy. Ustawa w odrębnym przepisie zajmuje się utworami naukowymi i pracami dyplomowymi. W przypadku utworów naukowych pracownik uczelni nabywa prawa autorskie i prawa majątkowe i prawa osobiste. Uczelnia, czyli pracodawca w tym przypadku nabywa prawo o charakterze majątkowym czyli prawo pierwszeństwa…
… uczelnia. Prawa autorskie należą do autora i prawa osobiste i majątkowe. Natomiast uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy jeśli uczelnia nie opublikuje pracy w ciągu 6 miesięcy od obrony student może opublikować je w dowolnym miejscu. Jeśli student wcześniej będzie chciał ją opublikować to uczelnia bez problemu wystawia zgodę tak jak w przypadku utworów naukowych.
Treść prawa autorskiego. Prawa autorskie dzielą się na:
Prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegająca zrzeczeniu się więź twórcy z utworem, w ramach tych praw możemy wyróżnić następujące uprawnienia:
Prawo do autorstwa oznacza, ze twórca ma prawo żądać aby uznawano go autorem dzieła, ma prawo żądać usuwania wszelkich oznaczeń przeczących temu faktowi
Prawo do oznaczenia utworu oznacza możliwość ujawnienia…
… w języku potocznym dotyczy nie tylko prawa autorskiego, ale w ogóle wszystkich dziedzin własności intelektualnej nowatorstwa, wynalazczości również, wykorzystywanie cudzych badań i publikowania jako własnych. W języku prawniczym plagiat jest rezultatem naruszenia prawa do autorstwa, tego prawa osobistego, jednego z uprawnień mieszczących się w ramach prawa autorskiego osobistego prawa do autorstwa…
…. Czy są oryginalne, czy dają efekt w postaci utworu mającego indywidualne piętno autora np. taka książka telefoniczna czy może być przedmiotem prawa autorskiego. Teoretycznie tak, ale pod warunkiem że układ zbioru, układ bazy danych ma charakter twórczy, ma charakter indywidualny. Bo przedmiotem zbioru, bazy danych mogą być jakieś informacje nie chronione prawem mogą być również utwory innych autorów, mogą być także informacje które zatem nie są chronione albo są danymi osobowymi różnego rodzaju tutaj w zbiorach, antologiach różne elementy mogą się pojawić. W przypadku takich dzieł ważny jest sposób doboru, kolejność przedstawienia informacji, czy utworów tak dobranych, jeśli ten dobór ma charakter oryginalny to może do takiego zbioru przysługiwać prawo autorskie. Czyli jeśli książka telefoniczna jest zrobiona…
… określone, ustalone no. Symbole jakimi posługują się organy państwa one również nie podlegają ochronie autorskiej. Opublikowane opisy patentowe i ochronne również ten publiczny charakter. Gdzie one się pojawiają? Przed urzędem patentowym, ażeby zgłosić wynalazek do ochrony znak towarowy trzeba opisać to rozwiązanie, na czym wynalazek, wzór przemysłowy polega. I taki opis patentowy w procedurze patentowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz