Ochrona własności intelektualnej - strona 9

Test z zakresu znajomości zagadnień prawa pracy

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1988

Test z zakresu znajomości zagadnień prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno - biurowych.  1.Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:  A. Najwyższa Izba Kontroli B. Państwow...

Zagadnienia do kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 749

Zagadnienia do kolokwium z patentów: 1. Pojęcie własności intelektualnej oraz prawa własności intelektualnej 2. Podstawowe konwencje międzynarodowe w zakresie własności intelektualnej 3. Prawa autorskie i prawa pokrewne oraz ich podmioty...

Przykładowe pytania na zaliczenie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

1.Dobrem zdatnym do objęcia go autorskoprawną ochroną jest:  a) dzbanek o wysoce unikatowym kształcie, pozbawiony wartości użytkowej, wykonany  przez osobę psychicznie chorą  b) zdjęcia robione pod kierownictwem i według ścisłych wskazówek artysty fotografa  c) każdy utwór, nawet jeżeli ma postać...

Zagadnienia zaliczenie 2012

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

1. Pojęcie utworu (przesłanki), polskie źródło prawa autorskiego i praw pokrewnych, charakter  ochrony prawnoautorskiej 2. Pojęcie opracowania, utworu inspirowanego 3. Wyłączenia spod ochrony prawa autorskiego (art. 4) 4. Przesłanki ochro...

Ochrona własności intelektualnej - pojęcia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Alicja Antonowicz
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1141

Własności intelektualna - szeroka koncepcja obejmująca cale spektrum legalnie definiowanych praw wyrosłych z różnych typów intelektualnej kreatywności Własność prywatna - charakteryzuje się: jeśli jestem autorem to mam prawo posiadania, używania, czerpania korzyści. Typ idealny musi posiadać cec...

Własność prywatna i publiczna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Alicja Antonowicz
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1372

TYP IDEALNY - według Maxa Webera jest to pewien abstrakcyjny model składający się z cech istotnych danego zjawiska społecznego, jednak w czystej postaci nie występujący w rzeczywistości. Koncepcja typu idealnego miała pozwalać na porównywani...

Ochrona własności intelektualnej - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Gdański
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1064

WYKŁAD 1 zawłaszczenie 1. przejąć coś na własność 2. przyznać sobie prawo do czegoś 3. na stałe - każda osoba, która pracuje ma prawo do zawłaszczania pensji, dochodu, wynagrodzenia. - to co powstaje w wyniku pracy jest zawłaszczane przez właściciela dobra przywłaszczenie ▪ przestępstwo poleg...

Ochrona utworu w świetle prawa autorskiego.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Piotr Lewandowski
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Temat: Ochrona utworu w świetle prawa autorskiego. Aspekty prawne i etyczne. Podmiotem prawa autorskiego jest utwór. Jest to niematerialne dobro prawne, które powinno być, odróżniane od przedmiotu materialnego (materialnego nośnika- określonego też jako corpus mechanicum ), na którym zazwyczaj jest...

Zarządzanie prawem autorskim.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują prawa do: czasowego lub trwałego zwielokrotniania programu komputerowego w całości lub w części i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzenia wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputeroweg...

Dobra niematerialne i problematyka własności intelektualnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Dobra niematerialne - charakteryzują się tym, że nie mają postaci materialnej, nie są rzeczami. Istnieją niezależnie od rzeczy, które stanowią jedynie nośniki umożliwiające ich utrwalenie i korzystanie z nich: utwory ( w rozumieniu pra...