Zarządzanie prawem autorskim.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie prawem autorskim. - strona 1

Fragment notatki:

Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują prawa do: czasowego lub trwałego zwielokrotniania programu komputerowego w całości lub w części i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzenia wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, tłumaczenia, przystosowywanie, zmiany układu lub jakichkolwiek zmian w programie komputerowym z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała ( uprawniony może domagać się od użytkownika usunięcia zmian) rozpowszechniania.     Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów, wykonawców, producentów, organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzanych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy. Fundusz Promocji Twórczości - dysponuje nim minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Jest to państwowy fundusz celowy nie posiadający osobowości prawnej. Środki z niego przeznaczane są na: stypendia dla twórców pokrycie części lub całości kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych pomoc socjalna dla twórców ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz