Zagadnienia zaliczenie 2012

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia zaliczenie 2012 - strona 1

Fragment notatki:


1. Pojęcie utworu (przesłanki), polskie źródło prawa autorskiego i praw pokrewnych, charakter  ochrony prawnoautorskiej 2. Pojęcie opracowania, utworu inspirowanego 3. Wyłączenia spod ochrony prawa autorskiego (art. 4) 4. Przesłanki ochrony (art. 5) 5. Rozpowszechnienie utworu, korzystanie z utworu 6. Podmiot praw autorskich (art. 8) 7. Prawa autorskie majątkowe i osobiste 8. Inne osoby uprawnione z mocy ustawy 9. Uprawnienia wydawcy i producenta, domniemania prawne 10. Dozwolony użytek osobisty 11. Roszczenia z tytułu naruszenia osobistych i majątkowych praw autorskich 12. Licencja  13. Ochrona wizerunku i korespondencji 14. Pojęcie plagiatu 15. Przedmiot autorskich praw pokrewnych i charakter ochrony (bez pól eksploatacji) 16. Pojęcie własności przemysłowej, przedmioty ochrony, podstawowy polski akt prawny,  charakter ochrony, uprawnienia twórcy 17. Pojęcie znaku towarowego, 3 przykłady bezwzględnych przeszkód rejestracji znaków 18. Definicja oznaczeń geograficznych z ustawy prawo własności przemysłowej (ar. 174),  podmioty uprawnione do rejestracji i ich uprawnienia, czas trwania ochrony 19. Europejska ochrona oznaczeń geograficznych: różnica między chronioną nazwą pochodzenia a  chronionym oznaczeniem geograficznym; akt prawny 20. Podać akty prawne regulujące międzynarodową ochronę oznaczeń geograficznych 21. Pojęcie wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego 22. Pojęcie wynalazku (przesłanki, formalne kategorie, kategorie niekwalifikowane jako  wynalazki) 23. Pojęcie wynalazku biotechnologicznego (art. 93¹ ustawy prawo własności przemysłowej) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz