Przykładowe pytania na zaliczenie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowe pytania na zaliczenie - strona 1 Przykładowe pytania na zaliczenie - strona 2

Fragment notatki:


1.Dobrem zdatnym do objęcia go autorskoprawną ochroną jest:  a) dzbanek o wysoce unikatowym kształcie, pozbawiony wartości użytkowej, wykonany  przez osobę psychicznie chorą  b) zdjęcia robione pod kierownictwem i według ścisłych wskazówek artysty fotografa  c) każdy utwór, nawet jeżeli ma postać nieukończoną i nie został ujawniony  2. Poza przedmiotowym zakresem autorskoprawnej ochrony jest:  a) projekt domu mieszkalnego  b) ustawa  c) referat wygłoszony na wykładzie, ale nieutrwalony na żadnym nośniku materialnym  3. Przesłanką ochrony autorskoprawnej jest:  a) poziom estetyczny utworu  b) indywidualność  c) cel utworu  4. W skład zbioru w rozumieniu prawa autorskiego mogą wchodzić:  a) utwory, do których prawa majątkowe są chronione przez prawo autorskie  b) utwory, których ochrona prawa majątkowych już wygasła  c) obie powyższe odpowiedzi są poprawne  5. Umieszczenie nazwiska Piotra K. na okładce książki nad jej tytułem, zgodnie z przepisami  prawa autorskiego oznacza, że:  a) Piotr K. jest autorem książki  b) Piotrowi K. służy domniemanie, że jest autorem książki  c) Piotrowi K. służy domniemanie, że przysługują mu wyłącznie majątkowe prawa autorskie  6. Każdy ze współtwórców może samodzielnie:  a) zawsze wykonywać prawo autorskie do swej części utworu mającej samodzielne znaczenie  b) wykonywać prawo autorskie do swej części utworu mającej samodzielne znaczenie, tylko o  ile nie będzie to powodowało uszczerbku dl prawa pozostałych współtwórców  c) przenieść osobiste prawo autorskie na rzecz innego współtwórcy  7. Prawa osobiste autorskie  a) wygasają wraz ze śmiercią twórcy  b) trwają wiecznie, póki nie zatrze się wszelka pamięć o twórcy  c) są zbywalne  8. Nieodpłatne wykonywanie publiczne rozpowszechnionego utworu jest dozwolone bez  konieczności uzyskania zgody podmiotu prawa autorskiego oraz zapłaty mu wynagrodzenia  podczas:  a) akademii z okazji zakończenia roku szkolnego  b) imprezy reklamowej  c) imprezy wyborczej     9. Ochrona prawa do artystycznego wykonania jest zależna od:  a) jego wartości  b) sposobu jego wyrażenia  c) żadnej z powyższych przesłanek  10. Za wynalazki nie mogą być uznane:  a) mikrobiologiczne sposoby hodowli odmian roślin  b) wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle  powszechnie przyjętych i uznanych zasada nauki  c) banalne rozwiązania, które rozwiązują problem bezskutecznie dotąd podejmowany przez  znawców przedmiotu  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz