Własność prywatna i publiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Własność prywatna i publiczna - strona 1 Własność prywatna i publiczna - strona 2

Fragment notatki:


TYP IDEALNY - według Maxa Webera jest to pewien abstrakcyjny model składający się z cech istotnych danego zjawiska społecznego, jednak w czystej postaci nie występujący w rzeczywistości. Koncepcja typu idealnego miała pozwalać na porównywanie ze sobą różnych zjawisk społecznych względem owych abstrakcyjnych form, np. konkretnej formy władzy do typu panowania.
Weber wprowadził pojęcie typu idealnego m. in. przy analizie organizacji, jaką jest biurokracja, czy rozpatrując typy przywództwa. ▪ dla państwa - rynek konkurencji doskonałej
▪ w ekonomii - homoekonomik, hedonista - jeżeli maksymalizuje przyjemność, czyli zysk
▪ w religii - człowiek wierzący
Własność prywatna i publiczna jako typy idealne. Wiązka praw własności.
Własność inna niż prywatna i publiczna: - własność intelektualna
- własność dobra rzeczowego
Dobra intelektualne: - wiedza
- eseje
- wynalazki techniczne itp.
Rodzaje własności: - spółdzielcza
- komunalna
- fundacji
Praca - trud i wysiłek musi być wynagrodzony zapłatą.
Twierdzenia Johna Locke'a: - Ludzie, którzy pracują mają prawo do zawłaszczania efektu swojej pracy.
- „Każdy człowiek będąc panem siebie, będąc panem swojej osoby, swego twórczego działania ma w samym sobie podstawę własności” - Źródłem własności może być praca - a raczej jest tylko praca.
- Cokolwiek człowiek wydobył i złączył ze swoją pracą jest jego jest jego własnością, ma do tego prawo, które jest chronione.
- Jeśli człowiek ma możliwości zawłaszczania własności, nie opłaca się pracować, gospodarka jest nieefektywna, prowadzi do konfliktów o udział w tej własności.
- Gospodarka rynkowa musi posiadać wolność i własność, która jest chroniona.
- Sprawiedliwość komutatywna - oznacza przestrzeganie zasady wzajemności i towarzyszącego jej ideału równoważnej wymiany. Zastosowanie tych reguł w gospodarce opartej na pieniądzu to np. kategorie godziwej płacy i uczciwej ceny.
Definicja według James'a Madisona - własność prywatna „ Własność w szczególnym ujęciu oznacza taką dominację, do której na prawach wyłączności korzysta. W odniesieniu do istniejących w otaczającym świecie zewnętrznych przedmiotów. W szerszym i właściwym znaczeniu pojęcie to obejmuje wszystko czemu człowiek może przypisać pewną wartość i mieć do tego czegoś prawo, nie pozbawiając jednocześnie takiego samego przywileju innych” ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz