Test z zakresu znajomości zagadnień prawa pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1988
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test z zakresu znajomości zagadnień prawa pracy - strona 1 Test z zakresu znajomości zagadnień prawa pracy - strona 2 Test z zakresu znajomości zagadnień prawa pracy - strona 3

Fragment notatki:

Test z zakresu znajomości zagadnień prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno - biurowych. 
1.Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:  A. Najwyższa Izba Kontroli B. Państwowa Inspekcja Pracy C. Prokuratura 
2. Państwowa Inspekcja Pracy podlega:  A. Sejmowi B. Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej C. Najwyższej Izbie Kontroli 
3.Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje:  A. Państwowa Inspekcja Pracy B. Państwowa Inspekcja Sanitarna C. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska 
4.Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić, jeżeli od uzyskania wiadomości uzasadniającej takie rozwiązanie umowy upłynął okres:  A. 1 miesiąca B. 14 dni C. 7 dni 
5.Umowa na wykonanie pracy określonego rodzaju za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to:  A. Umowa zlecenie B. Umowa o dzieło C. Umowa o pracę 
6.Umowa o pracę na okres próbny, dla pracownika pracującego na stanowisku administracyjno-biurowym, nie może przekraczać:  A. 2 tygodni B. 1 miesiąca C. 3 miesięcy 
7.Umowa o pracę na okres próbny, dla pracownika pracującego na stanowisku pielęgniarki, nie może przekraczać:  A. 3 miesięcy B. 1 miesiąca C. 2 tygodni 
8.Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny po przepracowaniu miesiąca wynosi:  A. 3 dni robocze B. 1 tydzień C. 2 tygodnie 
9.Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest uzależniony od:  A. Okresu zatrudnienia u danego, a także poprzedniego pracodawcy, jeśli nastąpiło przejęcie zakładu przez obecnego pracodawcę. B. Całkowitego stażu pracy, jeżeli przerwa między stosunkami pracy nie przekracza 3 miesięcy. C. Całkowitego stażu, bez względu na przerwy w pracy. 
10.Pracownikowi, który przepracował 2 miesiące, przysługuje zwolnienie na poszukanie pracy w ilości:  A. 1 dnia roboczego B. 2 dni roboczych C. Nie przysługuje zwolnienie 
11. Stosunek pracy nawiązuje się w dniu:  A. Podpisania przez pracodawcę podania o przyjęcie do pracy B. Załatwienia karty obiegowej C. Określonym w umowie o pracę 
12.Z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, podlegają potrąceniu:  A. Alimenty, kary pieniężne, odszkodowania za zniszczone narzędzia B. Alimenty, nierozliczone zaliczki pieniężne, kary pieniężne


(…)

… od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku C.21 dni od wypadku. 
117. Protokół powypadkowy wraz z załącznikami przechowuje się w aktach zakładu przez:  A. 3 lata B. 10 lat C. 40 lat  118. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłaca:  A.W każdym przypadku - Zakład Ubezpieczeń Społecznych B. Ubezpieczeń każdym przypadku - pracodawca C.W zakładach uspołecznionych - pracodawca, w pozostałych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
119. Kto ponosi koszty związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy:  A. Pracodawca. B. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. C. Państwowy Zakład Ubezpieczeń.
  120. Jakie przyczyny wypadku śmiertelnego wykluczają możliwość otrzymania świadczeń powypadkowych przez rodzinę ofiary?  A. Rażące niedbalstwo.
B. Alkohol jako czynnik wpływający bezpośrednio…
… zamkniętych pomieszczeniach C. Pomieszczeniach szafie metalowej umieszczonej w pracowni chemicznej i zamkniętej na klucz. 
79. W bakteriobójczych lampach kwarcowych wykorzystywane jest promieniowanie:  A. Ultrafioletowe B. Podczerwone C. Jonizacyjne 
80. W gabinecie rentgenowskim minimalne oświetlenie elektryczne pomieszczenia powinno wynosić:  A. 200lx B. 300lx C. 400lx 
81. Azot używa się do celów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz