Ochrona Własnoćci Intelektualnej - Znak towarowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 931
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona Własnoćci Intelektualnej - Znak towarowy - strona 1 Ochrona Własnoćci Intelektualnej - Znak towarowy - strona 2 Ochrona Własnoćci Intelektualnej - Znak towarowy - strona 3

Fragment notatki:

Dr. Izabela Barańczyk
Ochrona własności intelektualnej
Wykład VI – Znak towarowy
1. Znak towarowy:
Najlepiej chronione są znaki towarowe zarejestrowane, ale trzeba pamiętać że rejestracja nie jest
obowiązkowa. Znaki towarowe nie zarejestrowane też są chronione ale podstawę stanowi tutaj
ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Pojęcie i funkcja znaku towarowego:
Funkcje:odróżniająca (zdolny do wywołania określonego skojarzenia. Znak pozwala odróżnić towary
tego samego rodzaju)
gwarancyjna (może stać się gwarancją pewnych cech towaru – prestiż, wyobrażenie klientów)
reklamowa
3. Znak towarowy:
Art. 120, ustęp 1 – znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w
sposób graficzny
Art. 2 – znak towarowy i jego postacie: znaki słowne, wyraz, zdanie, slogan, oznaczenie graficzne, znaki
trójwymiarowe, kompozycje kolorystyczne, melodie i inne sygnały dźwiękowe. Nie jest to katalog
zamknięty.
4 kategorie decydujące o tym, że oznaczenie może być znakiem towarowym:
zmysłowa postrzegalność – musi być postrzegany za pomocą zmysłów człowieka, musi zapaść
w pamięć odbiorcy i przekazać określoną informacje.
jednolitość – znak powinien być łatwy do zapamiętania, możliwy do objęcia jako całość za
pomocą jednego aktu poznawczego. Powinien się cechować skrótowością, spójnością i nie
powinien być nadmiernie rozbudowany. Nie powinny być też zbyt proste i prymitywne.
samodzielność – samodzielność znaku względem towaru.
graficzna przedstawialność – znak powinien dać się odtworzyć w widocznej postaci. Problem
dotyczy znaków oddziałujących na słuch, dotyk, smak. Wg ETS możemy powiedzieć, że
znakiem towarowym może być oznaczenie, które samo w sobie nie jest dostrzegalne
wzrokowo, pod warunkiem, że może być przedstawione graficznie przez obrazy, linie,
symbole. Do zgłoszenia znaku dźwiękowego powinno zostać dołączone nagranie go na
informatycznym nośniku.
4. Kategorie znaków towarowych:
Możemy wyróżnić znaki towarowe dla towarów i dla usług.
Znaki towarowe indywidualne – zarejestrowane na jeden przedmiot
Znaki towarowe wspólne zwykłe/gwarancyjne – służą wielu podmiotom, ale samo prawo ochronne
przyznane jest organizacji
Znaki powszechnie znane – ochrona przysługuje im na podstawie PWP
Dr. Izabela Barańczyk
Ochrona własności intelektualnej
Wykład VI – Znak towarowy
5. Zdolność rejestracyjna znaku towarowego:potencjalna zdolność symbolu do odróżniania
zdolność odróżniająca
brak przeszkód rejestracji
Oznaczenia które spełniają wymienione cechy są poddawane badaniu przez Urząd Patentowy.
Oznaczenia nie mające zdolności odróżniającej:znaki które nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów
znaki opisowe pozbawione znamion odróżniających oznaczenia
znaki wolne, czyli te, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w
praktykach handlowych
6. Przeszkody rejestracji:


Bezwzględne – wyłączają od rejestracji znaki bez względu na to jakie towary mają oznaczać
(Przeszkody wymienia Art. 131 np. znak nie może być mylący)
Względne – znak nie może być zarejestrowany dla określonej grupy towarów (Art. 132
zapobiega kolizji)
7. Nabycie prawa do znaku towarowego:
Wniosek o udzielenia prawa ochronnego może zgłosić każdy podmiot prawa, bez względu na to czy i
w jakiej formie prawnej prowadzi działalność zarobkową czy zawodową. Zgłoszenie może dotyczyć
tylko jednego znaku i należy wskazać towar dla którego znak jest przeznaczony.
8. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz