Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne-opracowanie - strona 1 Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne-opracowanie - strona 2 Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Znaki towarowe oraz oznaczenia geograficzne należą do 2 grupy rozwiązań chronionych przez ustawę o prawie własności przemysłowej. Mianowicie do grupy oznaczeń. Jeśli chodzi o procedurę zgłaszania do ochrony, postępowanie przed urzędem patentowym ono jest nieco odmienne. Przede wszystkim te elementy wyróżniają oznaczenia od projektów wynalazczych tych rozwiązań które omawiano poprzednio. Znaki towarowe mają bardzo praktyczne znaczenie. Ich ochrona zwłaszcza po 90 roku w Polsce znacznie się rozwinęła. Wcześniej występowały i było chronione. Jednakże większość znaków, które były używane były znakami nie chronionymi. Nie ma obowiązku chronić znaku towarowego w drodze prawa wyłącznego. Nikt nie ma obowiązku zgłaszać do rejestracji także i projektów wynalazczych, wynalazków, wzorów użytkowych można je stosować można je wykorzystywać. Tak samo znaki towarowe nikt nie ma obowiązku zgłaszać ich do ochrony. Ochrona prawna rozwinęła się, znacznie wzrosła liczba rejestracji po 90 roku. Tam był taki moment, początek, połowa lat 90 kiedy wzrosła o kilka procent liczba wniosków jakie do urzędu patentowego w sprawie znaków towarowych zgłaszano. Nie wzrosła tak liczba wynalazków, czy innych rozwiązań, ale w szczególności znaki towarowe. Tych zgłoszeń pojawiło się w latach 90 znacznie więcej niż w latach poprzednich. Zgłoszono do ochrony także te znaki które już były stosowane, a na które nie uzyskano prawa wyłącznego. Znaki towarowe możemy podzielić w oparciu o kilka różnych kryteriów. Najczęściej stosowanym kryterium podziału znaków towarowych jest podział ze względu na podmiot:
Znaki fabryczne używane są przez producentów. Większość znaków takich na towarach używanych to znaki fabryczne używane przez producentów tych towarów.
Znaki usługowe używane są przez podmioty świadczące usługi biura podróży, czy inne podmioty
Znaki handlowe to te które używane są przez handlowców dla oznaczenia ich działalności, sieci handlowe swoje lago, oznaczenia mają, które mogą figurować jako znaki towarowe, handlowe.
Jeden podmiot może posiadać wiele znaków towarowych. Praktycznie dla każdego towaru przez siebie produkowanego może mieć zarejestrowany inny znak towarowy. Mogą być tutaj łączone różne towary. To już jest kwestia określenia we wniosku i zgłoszenia dla jakiejś grupy towarów jednego znaku. Wszystko się będzie różnić opłatą. Im więcej grup towarów, im większy zakres stosowania znaków tym opłaty będą wyższe. Znak towarowy musimy odróżnić od nazwy przedsiębiorstwa, od nazwy w przedsiębiorstwie, to mogą być różne rzeczy. A zwłaszcza od nazwy, od firmy, podmiotu gospodarczego, od firmy spółki zwłaszcza. Kodeks spółek handlowych przewiduje, że spółki prawa handlowego mają swoją firmę. Ale firmę traktujemy jak imię i nazwisko osoby fizycznej, jako nazwę tego podmiotu. Natomiast znak towarowy jest to oznaczenie, które jest stosowane w celu odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy. Znak towarowy może wykorzystywać elementy firmy, nazwy przedsiębiorcy. A może zawierać zupełnie inne elementy. Musimy pamiętać, że znak towarowy, a nazwa przedsiębiorstwa to 2 różne rzeczy, które mogą się pokrywać, a mogą być zupełnie odmienne. Innym kryterium stosowanym dla podziału znaków jest

(…)

…. Funkcja pierwotna od samego początku wraz z wykształcania się oznaczeń takich jak znaki towarowe się pojawiła. Zawsze producenci po to swoje logo, jakieś emblematy umieszczali na towarach ażeby klient wiedział od kogo one pochodzą.
Funkcja gwarancyjna związana ściśle z funkcją odróżniającą, gwarancja jakości, zapewnienie bezpieczeństwa w pochodzeniu towaru. Jeśli znamy już towary tego producenta, towary…
…. Przyjmuje się że kombinacja tych elementów może być przedmiotem znaku. Zwłaszcza jeśli znak będzie zawierać elementy słowne, graficzne, czyli napis wyraz określonej treści, krój pisma, kolorystyka, 2,3 kolory i mamy znak kombinowany. A nie jedna litera, jedna cyfra, jeden kolor. Nie mogą być zarejestrowane jako znaki towarowe nazwy własne i opis towaru. Dlatego, że one również nie mogą być monopolizowane przez jeden podmiot jeżeli są to oznaczenia ogólno informacyjne. Nazwa własna wyraz pochodzący z języka polskiego, który opisuje ten towar, przedmiot. Albo opis towaru jakiś bardziej skomplikowany, wskazujący na cechy, funkcje możliwości wykorzystania tego towaru. Do nazw własnych opisów towarów będziemy zaliczać wszelkie oznaczenia dotyczące rodzaju towaru, pochodzenia towaru jakości, wartości, przeznaczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz