Metodyka pracy resocjalizacyjnej - strona 2

note /search

Metodyka pracy resocjolizacyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 931
Wyświetleń: 3073

METODYKA PRACY RESOCJALIZACYJNEJ wyjaśnij pojęcie i zadania metodyki pracy resocjalizacyjnej, wyjaśnij pojęcie niedostosowania społecznego i wskaż jego najbardziej charakterystyczne przejawy, osobowość jednostek wykolejonych społecznie, zadania wychowania resocjalizacyjnego. mechanizmy resocj...

Metodyka wychowawnia resocjalizującego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 4746

METODYKA WYCHOWANIA RESOCJALIZUJACEGO METODYKA- oznacza zbiór zasad jakieś działalności, umożliwiających skuteczne i ekonomiczne Osiąganie danego celu. METODYKA WYCHOWANIA- zbiór zasad, zaleceń, w których zawarte są reguły, których przestrzeganie umożliwia efektywne, skuteczne i ekonomiczne osiąg...

Muzyka i taniec w oddziaływaniach resocjalizacyjnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1155

Muzyka i taniec w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. W życiu człowieka ogromną rolę odgrywa rytm , który nadaje mu określoną strukturę. Rytm dnia i nocy , rytm pór roku , rytm pracy serca , rytm oddychania . Rytm jest także ważnym elementem muzycznym , który w odróżnieniu od powyższych możemy ws...

Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - Problemy resocjalizacj...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 966

Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - Problemy resocjalizacji i rewalidacji . M.Grzywak-Kaczyńska (1971) , a jeszcze wcześniej K.Dąbrowski (1935 , 1965) zwracali uwagę na nasilenie lęków w doznaniach współczesnego człowieka . Lęki powstają w skutek zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego...

Pedagogika resocjalizacyjna - istota i charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 4242

Pedagogika resocjalizacyjna - istota i charakterystyka Pedagogika resocjalizacyjna WYCHOWANIE - proces celowego i świadomego kształtowania ludzkich zachowań, postaw, ról społecznych czy osobowości lub jej ważnych cech zgodnie z wcześniejszymi założeniami, ideami pedagogicznymi, wzorami, modelami ...

Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1757

Jakie czynniki mają największy wpływ na proces socjalizacji. Czynniki procesu socjalizacji: - rodzina (trwały świat społeczny) zapewnia ona tożsamość społeczną, - szkoła (instytucja bezpośrednia odpowiedzialna za przekazanie jednostce informacji, umiejętności i wartości, które społeczeństwo uważa...

Podstawy prawne resocjalizacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1666

PRZYGOTOWAC Konwencje przeciwko torturom i europejska konwencja o zapobieganiu torturom. Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich Tekst jednolity z dnia 15.09.2000 r., weszła w życie 29.01.2001 r. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o kuratorach sądowych Rozporządzenie Minist...

Problematyka niedostosowania społecznego i przestępczości

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1057

Problematyka niedostosowania społecznego i przestępczości. Rozmiary i skutki zjawiska. Niedostosowanie społeczne, nie będąc bynajmniej produktem naszych czasów (pojawiło się ono bowiem wraz z wystąpieniem pierwszych organizacji ludzkich ), należy do tych negatywnych zjawisk których obecność odczu...

Relacje między kuratorem a nieletnim

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1169

Andrzej Świerczek Relacje między kuratorem a nieletnim - dylematy sprawowania nadzoru Działalność o charakterze resocjalizacyjnym ma miejsce w przypadku, w którym w sposób mniej lub bardziej zamierzony, świadomy i umyślny dążymy do poprawy zachowania się jednostki niedostosowanej społecznie. Rodz...

Resocjalizacja nieletnich - omówienie tematu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 882

Resocjalizacja nieletnich Powinno się zacząć od definicji. Oto ona: resocjalizacja to "proces wtórnej socjalizacji (ponownego nabywania umiejętności pełnienia ról społecznych); ogół zabiegów pedagogicznych i terapeutycznych (psychokorekcyjnych) zmierzających do przywrócenia jednostkom społec...