Muzyka i taniec w oddziaływaniach resocjalizacyjnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Muzyka i taniec w oddziaływaniach resocjalizacyjnych - strona 1 Muzyka i taniec w oddziaływaniach resocjalizacyjnych - strona 2 Muzyka i taniec w oddziaływaniach resocjalizacyjnych - strona 3

Fragment notatki:


Muzyka i taniec w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. W życiu człowieka ogromną rolę odgrywa rytm , który nadaje mu określoną strukturę. Rytm dnia i nocy , rytm pór roku , rytm pracy serca , rytm oddychania . Rytm jest także ważnym elementem muzycznym , który w odróżnieniu od powyższych możemy współtworzyć . Z pewnością nie wszyscy jesteśmy w pełni świadomi jaką rolę w naszym życiu emocjonalnym pełni muzyka , tym bardziej nie wiemy i najczęściej nie zastanawiamy się nad tym , jaką rolę może pełnić . A tymczasem muzyka oddziałuje na człowieka już od tysięcy lat . Jej wyjątkowość dotyczy między innymi możliwości harmonizowania relacji człowieka ze światem . Jest uniwersalna w zakresie komunikacji , zwłaszcza w sferze emocjonalnej i uczuciowej . „ Muzyka może rozszerzać i pogłębiać świat emocjonalny człowieka , wzbogacać sferę uczuć sprzyjać poczuciu wewnętrznej odnowy .” ( Z . Konaszkiewicz , 1975 , s.47 ) . Już w czasach starożytnych przypisywano muzyce cudowne właściwości lecznicze. Do dnia dzisiejszego powstało wiele teorii na temat wpływu muzyki na organizm ludzki . Wpływ ten dotyczy zarówno procesów psychicznych , jak i czynności wegetatywnych organizmu . Występujące u ludzi podczas słuchania muzyki zmiany obejmują między innymi : układ krążenia ( szybkość tętna i wahania ciśnienia krwi ) , układ oddychania ( częstość i rytm oddychania ) . „Muzyka przyspiesza metabolizm ustroju , zmniejsza lub zwiększa wydajność mięśni , zwiększa wydajność wzroku , dotyku i węchu oraz wpływa na czynność wewnątrzwydzielniczą ustroju .” ( M . Janiszewski , 1993, s. 49 ) . O wiele większy jednak wpływ ma muzyka na ludzką psychikę . Przyczyniło się to do stosowania jej w psychiatrii , leczeniu niedorozwoju umysłowego , leczeniu pacjentów autystycznych . Leczenie za pomocą muzyki można określić mianem muzykoterapii . Według pani Elżbiety Galińskiej muzykoterapia to forma psychoterapii , która wykorzystuje muzykę i jej elementy jako środki stymulacji , strukturalizacji oraz ekspresji emocjonalnej i komunikacji niewerbalnej w procesie diagnozy , leczenia i rozwoju osobowości człowieka . ( E . Galińska , 1990 , s.45 ) . Bogactwo form oddziaływań muzyki na organizm człowieka stwarza szerokie możliwości stosowania jej w praktyce pedagogicznej , a konkretnie może być niezwykle cenna w resocjalizacji . Młodzież niedostosowana społecznie przejawia różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne , które są przyczynami nieskuteczności w radzeniu sobie z problemami życiowymi , w rozwiązywaniu pojawiających się w życiu konfliktów . W efekcie młodzież ta nie może zaspokajać swoich potrzeb , nie może realizować zadań życiowych , przeżywa uczucia smutku , rozżalenia , lęku . Przeżywa uczucia złości wobec innych ludzi , ma poczucie krzywdy , obwinia innych za swoje niepowodzenia . Zazwyczaj powoduje to liczne konflikty z otoczeniem . Nadmiar gniewu i agresji młodzi ludzie wyładowują w sposób często zagrażający społeczeństwu . Jednostki niedostosowane społecznie wymagają specjalnej opieki i pomocy , aby przywrócić je społeczeństwu . W resocjalizacji stosuje się różne metody i formy pracy z nieletnimi . Jedną z nich , choć dotychczas jeszcze rzadko stosowaną , jest muzykoterapia . Na modyfikację postaw nieletniego raczej większy wpływ mają czynniki działające na jego sferę emocjonalną aniżeli na intelektualną sferę osobowości . O wyborze motywów postępowania bardzo często decydują emocje , a nie czynniki racjonalne .

(…)

… : Muzykoterapia aktywna , Warszawa - Łódź 1993 , Wydawnictwo Naukowe PWN
Marek Konopczyński : Twórcza resocjalizacja . Ministerstwo Edukacji Narodowej - Edycion Spotkania System , 1996
Jerzy W. Aleksandrowicz : Psychoterapia medyczna , Warszawa 1994, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Robert Kaszczyszyn : Możliwości wykorzystania muzyki w procesie resocjalizacji . „Szkoła Specjalna”, 1991/4
Teresa Żychowska : Wychowanie…
… śpiewanie czy wspólna gra na instrumentach muzycznych otwiera możliwości wpływania na integrację w grupie . Często stosowana jest procedura mająca charakter „rozmowy” dźwiękami , wyzwalanymi z różnych instrumentów . To jakim instrumentem posługuje się wychowanek , w jaki sposób i z kim komunikuje się , pozwala uzyskać wiele informacji , z których może wynikać ważna wiedza o sobie . Czynne uczestnictwo…
… młodzieży przebywającej w zakładach poprawczych . Problematyka badawcza dotyczyła stwierdzenia czy istnieją warunki sprzyjające stosowaniu w zakładach poprawczych różnorodnych form muzyki w celach resocjalizacyjnych . Badania wykazały , iż przeważająca część badanej młodzieży przejawia wrażliwość na różne formy kontaktu z muzyką . Zakres zainteresowań młodzieży muzyką jest rozległy , dotyczy zarówno…
… , a to pozwala oderwać się od miejsca , w którym się przebywa , pozwala wyzwolić obrazy , w które nikt nie może ingerować ;
potrzeby uznania - muzyka daje możliwości pokazania się zaimponowania , zabłyśnięcia ;
potrzeby samourzeczywistnienia - poprzez rozwój zdolności muzycznych ( tanecznych , wokalnych , instrumentalnych ) potrzeby seksualnej - taniec może być interesującą formą tego typu ekspresji;
potrzeby…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz