Metodyka pracy resocjalizacyjnej

note /search

Metodyka pracy resocjalizacyjnej - wersja mini

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 861
Wyświetleń: 3360

1.Cechy wspólne jednostek niedostosowanych społecznie - niezgodność zachowań z wartościami i normami uznanymi społecznie - nieumiejętność i niemożność rozwiązywania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych - wykazywanie się postawami aspołecznymi i dyssocjalnymi - nie potrafią być obiektywne w o...

Atmosfera domu rodzinnego a przestępczość nieletnich

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

Temat: Atmosfera domu rodzinnego a przestępczość nieletnich. Rodzina to najważniejsza grupa społeczna, stanowi podstawowe środowisko życia i wychowania młodego pokolenia. Jest naturalnym środowiskiem życia dzieci i młodzieży i jako takie działa na nie socjalizująco, stwarzając warunki sprzyjając...

Metody ochrony nieletnich przed przestępczością

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1050

Czynniki sprzyjajace przestępczosci nieletnich: metody ochrony nieletnich przed przestępczosci W ostatnich latach nast±pił znaczny wzrost przestępczo¶ci zwi±zanej z demoralizacj± małoletnich. W obliczu zagrożenia bardzo ważn± kwesti± jest ochrona tej grupy wiekowej przed tego typu czynami. Prze...

Diagnostyka w wychowaniu resocjalizującym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 2961

Diagnostyka w wychowaniu resocjalizującym Diagnostyka resocjalizacyjna - jest dyscypliną naukową zajmującą się stawianiem trafnych i rzetelnych diagnoz na użytek wychowania resocjalizującego osób wadliwie przystosowanych społecznie. Diagnoza - to rozpoznanie stanu nieprzystosowania społecznego je...

Diagnoza resocjalizacyjna w pracy nauczyciela

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1890

DIAGNOZA RESOCJALIZACYJNA W PRACY NAUCZYCIELA Diagnoza resocjalizacyjna to rozpoznanie stanu nieprzystosowania społecznego jednostki, jego opis, wyjaśnienia przyczynowe celem zaprojektowania oddziaływania profilaktycznego lub korekcyjnego. Przedmiotem diagnozy resocjalizacyjnej są wszelkie negaty...

Przestępczości nieletnich a realizacja systemów profilaktyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141

„Geneza zjawisk dewiacji i przestępczości nieletnich a realizacja systemów profilaktyki wobec młodzieży nieprzystosowanej społecznie.” W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost zjawisk patologii społecznej i różnych form dewiacji z udziałem młodzieży. Granica wiekowa sprawców czynów pr...

Wyobrażenie akutecznej resocjalizacji nieletnich

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1246

JAK WYOBRAŻAM SOBIE SKUTECZNĄ RESOCJALIZACJĘ NIELETNICH. Fala agresji, przemocy, kradzieży i wszelkiego rodzaju zachowań przestępczych, która ogarnęła Polskę w latach dziewięćdziesiątych mijającego stulecia stawia nowe wyzwania przed systemem resocjalizacji. Coraz większa liczba nieletnich jest s...

Kara pozbawienia wolności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1225

Kara pozbawienia wolności Oddział 1 Cele wykonywania kary  Art. 67.  § 1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku...

Kolokwium z pedagogiki resocjalizacyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2268

KOLOKWIUM Z PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ 1) Przedmiot i zakres oedal!ol!iki resocializacvinej Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej : Pedagogika resocjalizacyjna jest dyscypliną teoretyczną i praktyczną zajmującą się wychowaniem osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji, tj. tąkategońą osób, ...

Kuratela sądowa - historia, charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2429

Kuratela sądowa - historia powstania i charakterystyka pracy współczesnych kuratorów http://www.bryk.pl/teksty/studia/pozosta%C5%82e/pedagogika/23820-kuratela_s%C4%85dowa_historia_powstania_i_charakterystyka_pracy_wsp%C3%B3%C5%82czesnych_kurator%C3%B3w.htm l Historia kurateli sądoweja Poszukiwani...