Kuratela sądowa - historia, charakterystyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2415
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kuratela sądowa - historia, charakterystyka  - strona 1 Kuratela sądowa - historia, charakterystyka  - strona 2 Kuratela sądowa - historia, charakterystyka  - strona 3

Fragment notatki:


Kuratela sądowa - historia powstania i charakterystyka pracy współczesnych kuratorów http://www.bryk.pl/teksty/studia/pozosta%C5%82e/pedagogika/23820-kuratela_s%C4%85dowa_historia_powstania_i_charakterystyka_pracy_wsp%C3%B3%C5%82czesnych_kurator%C3%B3w.htm l Historia kurateli sądoweja Poszukiwania nowych rozwiązań w dziedzinie postępowania z wykolejonymi społecznie dziećmi i młodzieżą doprowadziły do wyodrębnienia się na przełomie XIX i XX wieku specjalnego sądownictwa dla nieletnich. Pierwszy sąd dla nieletnich powstał w Stanach Zjednoczonych w 1899r. w Chicago. Charakteryzował się on następująco: zajmował się sprawami dzieci bez opieki i porzuconych, włóczęgów popełniających przestępstwa jego posiedzenia odbywały się w specjalnie dla niego wydzielonych miejscach sędzia tego sądu rozstrzygał tylko sprawy nieletnich, miał on do dyspozycji różnorodne środki, które miały spełniać cel wychowawczy pracownikami pomocniczymi sędziego byli specjalni kuratorzy sądowi Idea takiego sądu szybko rozpowszechniła się w innych krajach świata, inicjatywę taką podjęto w wielu stanach Ameryki Północnej. Na terenie Europy pierwsze sądy dla nieletnich powstały w Anglii (1905r.) i Danii, potem na Węgrzech, w Austrii i Niemczech, Rosji, Portugalii, Belgii, Francji i Szwajcarii. Praktyczna działalność kuratorów sądowych sięga drugiej połowy XIX wieku, natomiast jej prawne podstawy powstają dopiero w początkach XX wieku. Ukształtowanie się instytucji kuratorów jako organu pomocniczego sądów nastąpiło także dopiero w XX wieku, najwcześniej w krajach anglosaskich. Z uwagi na to, iż pewne metody oddziaływania wychowawczego na nieletnich inne niż zamykanie ich w zakładach karnych były znane od dawna, niektórzy badacze doszukują się źródeł prawnych instytucji kuratora już w średniowieczu. Za przykład można tutaj przytoczyć prawo króla Athelstan z 940 r. jako pierwszy oryginalny przepis prawny dotyczący systemu probation. Przepis ten stanowił, że nieletni poniżej piętnastego roku życia podlegający każe śmierci nie może być poddany tej egzekucji, lecz oddany na dozór do biskupa. Wprawdzie przepis ten jak i inne zawierają pewne elementy dozoru, jednak nie można ich traktować jako prawne podwaliny dla dzisiejszej instytucji kuratora sądowego. Według oficjalnych danych ONZ oraz innych sprawozdań i opisów, dozór kuratora zawdzięcza swe powstanie nie aktom prawnym, a rezultatom postępowych praktyk sądowych . Interpretowanie angielskiego Common Law wykształciło w XIX wieku kilka różnych odmian procedury sądowej, pozwalającej tam zawiesić sam wymiar kary, bądź też jej wykonanie na okres próbny (z ang. probation). Warunkowe pozostawienie na wolności wymagało jednak kontroli, stąd też zrodziła się instytucja kuratora sądowego (probation officer), który sprawował dozór nad podsądnym. Dobre efekty tych praktyk doprowadziły do wyeliminowania kary w pewnych przypadkach i stosowania tylko dozoru jako reakcji sądowej na pewne przestępstwa. Pozytywne wyniki takich działań doprowadziły w końcu do uznania dozoru jako samoistnej sankcji sądowej, a dotychczasowy probation officer zmienił się w przedstawiciela władzy państwowej jako prawomocny kurator sądowy.

(…)

… stanowisku. (jeśli nie ma możliwości przeniesienia lub kurator odmawia przejścia) nabycia prawa do emerytury.
Rozwiązanie stosunku pracy z kuratorem zawodowym z jego winy, następuje bez wypowiedzenia w razie:
prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną wydalenia ze służby kuratorskiej zawinionej utraty uprawnień…
…, pracującymi bez wynagrodzenia, a kuratorami zawodowymi, wynagradzanymi. Kuratorzy wolontariusze są wyznaczani przez sędziów wg ich uznania i w dowolnej ilości, wypełniają oni swoją misje tylko akcesoryjnie. Za każdy ich dozór odpowiedzialny jest także kurator etatowy. Z kolei kurator zawodowy musi być mianowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Do nominacji przedstawia się dwie listy w stosunku do każdego…
…, później na podstawie ustawy z 198r. wytworzyła się swoista praktyka w rejonie sądu Sekwany. Praktyka ta powstała z inicjatywy dyrektora patronatu nad młodzieżą M. Rollet'a. W patronacie tym działało dwóch inspektorów policji i pięciu inspektorów społecznych, otaczali oni opieką nieletnich, których z uwagi na niższy stopień wykolejenia społecznego nie umieszczano w zakładach lecz pozostawiano rodzicom…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz