Atmosfera domu rodzinnego a przestępczość nieletnich

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Atmosfera domu rodzinnego a przestępczość nieletnich - strona 1 Atmosfera domu rodzinnego a przestępczość nieletnich - strona 2 Atmosfera domu rodzinnego a przestępczość nieletnich - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Atmosfera domu rodzinnego a przestępczość nieletnich.
Rodzina to najważniejsza grupa społeczna, stanowi podstawowe środowisko życia i wychowania młodego pokolenia. Jest naturalnym środowiskiem życia dzieci i młodzieży i jako takie działa na nie socjalizująco, stwarzając warunki sprzyjające rozwojowi lub hamujące go. Niezależnie od tego, jak funkcjonuje, czy jest środowiskiem zdrowym i wartościowym moralnie, czy też przejawia wyraźne cechy patologii- w każdym przypadku kształtuje ich osobowość, postawę społeczną, wyznacza koleje losu. Tworzy zrąb wiedzy dziecka o cenionym w najbliższym mu otoczeniu, kręgu społecznym systemie wartości. Dziecko uczy się norm postępowania, kształtuje swoje pierwsze wyobrażenie o otaczającym go świecie. Całe społeczne tło życia rodziny, postawy rodziców wobec siebie i innych ludzi, wobec różnych problemów i zjawisk otaczającego świata stanowią źródło nieprawidłowych zachowań dziecka. Właściwy klimat psychiczny, troska o prawidłowy rozwój fizyczny, intelektualny dziecka, zaspakajanie potrzeb emocjonalnych i wdrażanie w kulturę własnego społeczeństwa to najważniejsze oddziaływania rodziny.
Człowieka to istota społeczna, która rodzi się z gotowymi formami zachowania, nie posiada wiedzy i potrzebuje pomocy, ma wrodzone potrzeby biologiczne. Wraz z rozwojem kory mózgowej rodzą się zachowania i od środowiska rodzinnego będzie zależało to, jak przebiegnie rozwój dziecka i to właśnie rodzina ukształtuje cechy, sposób zachowania jednostki. Każdy człowiek do prawidłowego rozwoju potrzebuje miłości. Badania wskazują jednoznacznie na to, że każda czułość okazana dziecku rodzi nowe połączenia między komórkami w mózgu, co wpływa na harmonijny i właściwy rozwój dziecka. Wrodzoną potrzebą jest mechanizm naśladownictwa, to potężny czynnik decydujący o zachowaniu człowieka. Uczymy się zachowania zwłaszcza od osób, które kochamy, które nam imponują. W tym przypadku będą to rodzice i od tego jak postępują w życiu, zależy zachowanie dzieci, które dzięki wrodzonej potrzebie miłości i pragnieniu bycia przy rodzicach, będą naśladowały ich zachowania. To wyjaśnia fakt, dlaczego patologiczne i dewiacyjne zachowania rodziców tworzą identyczne u ich dzieci. Badania nad agresją ukazują, że większość bitych dzieci w przyszłości, gdy mają własne potomstwo, stosuje ten sam system kar. Drugim ważnym mechanizmem rozwojowym jest identyfikacja. To forma zachowania szczególnie właściwa dzieciom, bo opiera się na silnym związku uczuciowym, przejęciu ideałów osoby przez dziecko kochanej i chęci upodobnienia się za wszelką cenę. Młodzi ludzie nie mają jeszcze własnego światopoglądu, ich działanie nie jest wybiórcze, mało aktywne w stosunku do różnych wpływów otoczenia dobrych i złych, brakuje im refleksyjności w naśladownictwie i przyjmowaniu poglądów, nie potrafią odróżnić dobra od zła. Dzięki sugestii otoczenia przyjmują przekonania i zachowania, które w nim funkcjonują. Proces ten zachodzi szybko, ponieważ dzieci nie są wystarczająco ukształtowane emocjonalnie i intelektualnie, biernie przyjmują to, co im się podaje jako normę postępowania.


(…)

… i bezpieczeństwa, tym bardziej prawdopodobnym staje się fakt późniejszych zachowań agresywnych i popełniania przestępstw przez dziecko z tej rodziny.
Literatura:
Elizabeth Hurlock -„Rozwój dziecka”
Józef Brągiel, Stanisław Kawula -„Pedagogika rodziny”
Pomykało (red.) -„Encyklopedia Pedagogiczna”

… i zobojętnienie wobec przemocy.
Rodzina powinna mieć wpływ na wybór grupy i środowiska, w jakim ich dziecko będzie spędzało czas. Rozmowa wyjaśniająca i działania uświadamiające powagę sytuacji często mogą uchronić dziecko przed poważniejszymi konsekwencjami, jakie grożą mu ze strony niewłaściwie dobranego środowiska rówieśniczego. Wiele subkultur młodzieżowych charakteryzuje się specyficznym stosunkiem…
…, że uaktywniają się niezaspokojone potrzeby rozwojowe, dziecko popełnia czyny karalne. Wsparcie rodziny i wychowanie w taki sposób, aby młody człowiek uczył się radzić sobie ze stresem i problemami bez substancji psychoaktywnych jest najlepszym środkiem zaradczym w przeciwdziałaniu patologiom, uzależnieniom i zachowaniom przestępczym. Rodzina przekazuje gotowe wzory zachowania i gdy tradycją jest spożywanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz