Zjawiska patologiczne w rodzinie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zjawiska patologiczne w rodzinie - strona 1 Zjawiska patologiczne w rodzinie - strona 2 Zjawiska patologiczne w rodzinie - strona 3

Fragment notatki:


Temat: "Zjawiska patologiczne w rodzinie"
Czym dla nas właściwie jest rodzina? Jest to pytanie które powinien sobie zadać każdy planujący ja założyć, a nawet ten który ma tylko on powinien rozważyć czy jego rodzina jest dobra czy nie krzywdzi nikogo. Gdyż każdy w swojej rodzinie powinien się czuć bezpiecznie pod każdym względem. Niestety jednak bardzo często dochodzi w tych relacjach do trudnych sytuacji. Lecz u niektórych jest to przejściowe a u innych trwałe. Zazwyczaj jest to związane z trudną sytuacją z która ktoś w rodzinie nie potrafi sobie poradzić.
Konflikty w rodzinie można zaobserwować na bardzo różnych płaszczyznach począwszy od dziecko rodzic, rodzeństwo po małżeńskie. W tych ostatnich bardzo często w trakcie konfliktów najbardziej poszkodowane są dzieci, które muszą słuchać kłótni i same obwiniają się za powstała sytuacje. W relacjach małżeńskich taka niekorzystna sytuacje można zakończyć poprzez rozwód, których w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo. Konflikty mogą mieć bardzo różne podłoże począwszy od rozbieżności w postawach celach po trudną sytuacje. Każda z osób chce przekonać a można i powiedzieć że narzucić innemu swoje racje poprzez co powstaje konflikt. Czasami poprzez konflikt któras z stron chce załatwić swego rodzaju sprawę. W literaturze wyróżniamy następujące rodzaje konfliktów: trwale nierozładowane, otwarte, w zakresie wartości. Długie nierozładowanie któregoś z konfliktów może stopniowo prowadzić do utajonego konfliktu z którego z czasam pojawia się agresja która dezorganizuje życie rodziny. We współczesnych rodzinach bardzo często możemy zaobserwować konflikty międzypokoleniowe, zazwyczaj jest to różnica w systemie wartości, kultury. Często bywa że tego typu konflikty są najtrudniejsze do rozwiązania.
Rodzinami w których konflikt przerodził się w widoczną agresje nazywamy rodzinami patologicznymi. W takim środowisku spotykamy się z : nagminnymi kradzieżami, rozbojami, prostytucjią. Zazwyczaj takie rodziny posiadają skumulowane czynniki patogenne, z którymi bardzo trudno się walczy. W Polsce największy problem jest z rodzinami w których występuje problem z uzależnieniem na przykład od alkoholu. Taka patologia uderza w rodzinę we wszystkie jej obszary. Alkoholizm powoduje dysfunkcyjność w sferze pełnionych ról, na przykład uchyla się od pracy zarobkowej. Wystarczy że jedna osoba nadużywa alkoholu a reszta musi się borykać z problemami finansowymi czy uczuciowymi. Często najbardziej poszkodowany jest współmałżonek który uwikłany w chorobę osoby bliskiej sama się współuzależnia. Tego typu rodzinę charakteryzują takie cechy jak: zamkniętość, zakłamanie, sztywny podział ról, złość i nienawiść a także poczucie winy. Dzieci alkoholików w dużym procencie w przyszłości same mogą zostać alkoholikami, maja problemy emocjonalne i zdrowotne. Dzieci z takich rodzin nigdy nie wiedza na co mogą liczyć ponieważ wszystko zależy od chwilowego nastroju ich rodziców. Bardzo często dzieci te nie maja z kim porozmawiać o swoich problemach a boja się zgłosić to do jakichś organów. Dzieci których matka piła podczas ciąży bardzo często mają objawy zespołu fas.


(…)

…, często traci na całe życie zdolność kochania innych ludzi i ufania im. Seksualne wykorzystanie jest jedną z najbardziej drastycznych form krzywdzenia dziecka. Pospiszyl uważa, iż przemoc seksualna wobec dzieci to wszelkie niechciane kontakty seksualne z osobą poniżej 18 roku życia. Zachowanie takie określa się najczęściej terminami: wykorzystywanie, nadużywanie, molestowanie seksualne. Kazirodcze praktyki zdarzają się we wszystkich środowiskach, ale do ujawnienia łatwiej dochodzi w grupach upośledzonych ekonomicznie i kulturowo. Sprawcami przemocy seksualnej wobec dzieci są na ogół ludzie dziecku znani. Około 80-90% stanowią członkowie bliższej i dalszej rodziny oraz przyjaciele domu. Do nadużyć seksualnych najczęściej nie wykorzystują siły, starają się dziecko zjednać i przekupić, bądź wywierają…
… skutków wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie. Przemoc ekonomiczna czyli każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy. Przykłady: zabieranie wynagrodzenia, kart kredytowych, zakazywanie , wykonywania pracy zawodowej, niszczenie rzeczy osobistych, odmawianie pieniędzy na dom, kontrolowanie wydatków, ukrywanie informacji o stanie finansów rodziny, zmuszanie…
… z nich jest bohater rodziny którym zazwyczaj zostaje najstarsze dziecko pełne wyrzeczeń i poswieceń, to ona rezygnuje z osobistych celów by pomagać swojej rodzinie. Bywa tak że musi utrzymać swoich rodziców i pomagać swojemu młodszemu rodzeństwu w nauce. Taka osoba nie umie powiedzieć NIE, robi wszystko aby jego rodzina funkcjonowała. Inną osobą jest tak zwany kozioł ofiarny czyli dziecko szczególnie narażone…
… lub niezamierzone działanie osoby dorosłej, instytucji, społeczeństwa lub państwa, które ujemnie wpływa na zdrowie, rozwój fizyczny lub psychospołeczny. Najbardziej narażone na przemoc są najmłodsi członkowie rodzin. Dzieci do 5-go roku życia trafia do szpitala z powodu złego traktowania przez opiekunów. W wypadku małych dzieci częściej są krzywdzeni chłopcy aniżeli dziewczynki. Oni również doświadczają surowszych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz