Metodyka wychowawnia resocjalizującego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 966
Wyświetleń: 3738
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka wychowawnia resocjalizującego - strona 1 Metodyka wychowawnia resocjalizującego - strona 2 Metodyka wychowawnia resocjalizującego - strona 3

Fragment notatki:


METODYKA WYCHOWANIA RESOCJALIZUJACEGO METODYKA- oznacza zbiór zasad jakieś działalności, umożliwiających skuteczne i ekonomiczne Osiąganie danego celu. METODYKA WYCHOWANIA- zbiór zasad, zaleceń, w których zawarte są reguły, których przestrzeganie umożliwia efektywne, skuteczne i ekonomiczne osiąganie celów wychowawczych. Jest to dział wchodzący w obreb pedagogiki. Swoje teoretczne założenia czeprpie m. In. Z: -psychologii rozwojowej, wychowawczej, społecznej -psychoterapii i psychologii klinicznej -socjologii - prawa i kryminologii - innych nauk Jest określana tez jako SOCJOPEDAGOGIKA i traktowana jest jako jedna z działów pedagogiki specjalnej. Usystematyzowanie według CZAPOWA. Zalecenia opierają się na twierdzeniach naukowych, które zaczerpnięte są z innych nauk. Opisują zależności zachodzące pomiędzy: - warunkami i przebiegiem czynności wychowawcy - czynnościami wychowanka - osobowościowymi skutkami interakcji wychowawcy i wychowanka Metodyka informuje o tym „ co i jak” oraz „ w jaki sposób” ma czynić wychowawca by osiagnąć założone cele resocjalizacji. Zalecenia tworzą strukturę mechaniczną. Przyjmuje się w niej najbardziej ogólne zasady wychow.-resocj., a podstawą formułowania zasad są przyjęte cele wychowawcze. Dalej w strukturze mamy reguły podporządkowane tym zasadom. Kolejne są dyrektywy wynikające z reguł. Drugim elementem teoretycznych podstaw są modele podejściowe, które przedstawiają uogólniony opis o wspólnych cechach zjawisk, umożliwiają efektowne oddziaływanie na te zjawiska np. osobowość ( możemy ja opisać w przypadku konkretnej osoby , na tej podstawie możemy określić co należy zrobić aby t ę osobowość zmienić bądź utrwalić w niej to co dobre. Trzecim elementem metodyki jest aksjologia wychowania. Rozstrzygniecie poprzez przyjety system wartości, z którego wynika określony ideał wychowawcy i podporządkowany mu cel wychowania. Zalecenia strategiczne JEDLEWSKI STRATEGIA- kluczowe ogniwo postępowania, reformującego postawy, inspirującego, ukierunkowującego oraz podtrzymującego proces reedukacji. ZALECENIA STRATEGICZNE- cele etapowe, których osiągnięcie stanowi warunek zdobycia tego głównego celu. Odnoszą się one do trzech głównych zadań: Oddziaływanie etiotropowe- usuwanie różnorodnych czynników uczenia się postaw niepożądanych, aspołecznych. Odizolowanie osób (grup), zmiany warunków, organizowanie odpowiednich elementów otoczenia. Wprowadzanie w życie dziecka osób znaczących, które go będą inspirowały. Oddziaływanie ergotropowe - przekształcanie postaw aspołecznych oraz ich wzjemnych powiazań. Odwoływanie się do zainteresowań wychowanka, umiejetności, zdolności, aby wywołać u niego odpowiednią motywację, powodującą pozytywne ustosunkowanie się do obowiązujących norm społecznych. Oddziaływania semiotropowe - usuwanie psychicznych skutków wpływu i oddziaływań czynników znajdujących się w centrum działań etiotropowych.

(…)

… od czynników obowiązujących, osobowości wychowanka oraz od jego stopnia jego społecznego i przestępczego wykolejenia. Ze względu na charakter i zadania wyróżnia się następujące ośrodki dla nieletnich: - placówki o charakterze otwartym - -----------------`'-------- zamkniętym( dla wielokrotnych uciekinierów) - -----------------`'-------o wzmożonym nadzorze wychowawczym dla nieletnich o wysokim stopniu wykolejenia Inny podział placówek: - resocjalizacyjne przeznaczone dla młodych niedostosowanych społecznie o normalnym stopniu rozwoju. - resocjalizującą- rewalidaycjne, dla młodych niedostosowanych i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. - resocjalizacyjno- lecznicze(terapeutyczne)- przeznaczone dla niedostosowanych społecznie z zaburzeniami nerwopsychicznymi i innymi zaburzeniami w rozwoju osobowości…
… resocjalizacji dzieli się głównie na srodki jakimi dysponuje wychowawca. S. GÓRSKI PODAJE 4 RODZ ŚRODKÓW: - osobiste walory- walory własne i innych osób (zdolności, talenty wychowawcy, cechy osobowościowe) - sytuacje społeczne - oznaczają układ między jednostką a innymi, pomiedzy grupą czy jednostką a instytucjom - grupy formalne i nieformalne - w jakich uczestnicą bądź w jakich chieliby uczestniczyć…
… podopieczni - elementy kultury - wytwory (szkolne, książka, film, teatr, środki mas przekazu) wzory osobowosciowe, styl życia Środki te sprowadzaja się do wyróżnienia kolejnych metod: - metody bezpośrednie - wychowawca wpływa na wychowanka za pomocą osobistych walorów, ważna komunikacja werbalna i niewerbalna - metody pośrednie- wychowawca wpływa na wychowanka poprzez sytuacje społeczne, grupy i elementy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz