Kryminalistyka - strona 8

Wykład - Rys historyczny powstania kryminalistyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 889

Rys historyczny powstania kryminalistyki Przełom XIX i XX był okresem wielu przemian gospodarczych i społecznych. Powstanie ówczesnych ośrodków przemysłowych oraz rozwój wielkich miast spowodowało na niespotykaną, do tamtych lat skalę, olbrzymią falę

Wykład - sekcja zwłok

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1043

SEKCJA ZWŁOK. Sekcja zwłok jest to badanie zwłok, polegające na otwarciu jam ciała w celu naocznego stwierdzenia zmian chorobowych i ustalenia przyczyny zgonu. Zwłaszcza gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci, np. gwałtowna śmierć w następstwie zadanego urazu, wtedy ...

Wykład - podstawowe pytania kierowane do Centralnej Registratury Dakty...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Sformułuj podstawowe pytania kierowane do Centralnej Registratury Daktyloskopijnej. W Centralnej Registraturze Daktyloskopijnej znajdują się karty daktyloskopijne osób podejrzanych o dopuszczenie się przestępstw umyślnych i ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub próbu...

Wykład - Stosunek kryminalistyki do kryminologii i innych nauk penalny...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1946

Stosunek kryminalistyki do kryminologii i innych nauk penalnych. Najogólniej określając różnicę pomiędzy tymi dwiema dzie­dzinami nauk penalnych możemy stwierdzić, że kryminologia zaj­muje się przestępcą, zjawiskiem przestępstwa oraz zjawiskami ze sfery patologii życia społecznego, natomiast krymin...

Wykład - Taktyka kryminalistyczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 686

Taktyka kryminalistyczna wypracowała dwie podstawowe metody prowadzenia oględzin miejsca : obiektywną - polegającą na szczegółowym i systematycznym badaniu miejsca, wszystkich jego fragmentów, przedmiotów i śladów, według na wstępie określonej kolejności. Najczęściej przy tej metodzie stosuje się d...

Wykład - Taktyka przesłuchania świadka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2107

TAKTYKA PRZESŁUCHANIA ŚWIADKA. Biorąc pod uwagę różne kryteria, można podzielić świadków na : pokrzywdzonych przestępstwem, bezpośrednich świadków zdarzenia, mających powiązania rodzinne, towarzyskie, tylko przybranych do określonych czynności, nieletnich, osób w podeszłym wieku, niedołężnych. Głów...

Wykład - Techniki drukarskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 938

Techniki drukarskie Podstawowe techniki drukarskie Rozróżniamy trzy podstawowe techniki druku: druk wypukły, płaski i wklęsły (staloryt), które różnią się między sobą wzajemnym położeniem elementów drukujących i niedrukujących formy. TYPOGRAFIA Typografia jest to potoczne określenie techniki drukow...

Wykład - Termoskopia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

Termoskopia - jej użyteczność. Badania termoskopijne polegają na badaniu zjawiskowych śladów cieplnych w określonym środowisku przy zastosowaniu specjalistycznej aparatury. Termografia jest techniką rejestracji i wizualizacji rozkładów temperat...

Wykład - Traseologia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1323

Traseologia -pojęcie i przedmiot badań. Traseologia to dział techniki kryminali­stycznej zajmujący się badaniem identyfikacyjnym, analizą i wykorzystywaniem tylko śladów ruchu (ślady kół pojazdów, ślady obuwia, ślady stóp). Ujawnienie i właściwe zabezpieczenie tego rodzaju śladów na miejscu zdarzeni...

Wykład - Trzy prawa F. Galtona

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Trzy prawa F. Galtona. F. Galton sformułował trzy zasady: 1.) niezmienności - wzory linii papilarnych powstające między 100 a 120 dniem życia płodowego nie zmieniają się zasadniczo przez całe ludzkie życie, aż do zgonu i rozkładu zwłok; 2.) nieusuwalności, trwałości - linie papilarne są nieusuwalne...