Wykład - Trzy prawa F. Galtona

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Trzy prawa F. Galtona - strona 1

Fragment notatki:

Trzy prawa F. Galtona.
F. Galton sformułował trzy zasady: 1.) niezmienności - wzory linii papilarnych powstające między 100 a 120 dniem życia płodowego nie zmieniają się zasadniczo przez całe ludzkie życie, aż do zgonu i rozkładu zwłok; 2.) nieusuwalności, trwałości - linie papilarne są nieusuwalne i ciągle się regenerują, jeżeli poważnemu uszkodzeniu nie uległa skóra właściwa; 3.) niepowtarzalności, indywidualności - brak możliwości, by jeden i ten sam wzór linii papilarnych wystąpił u dwóch różnych osób. Podstawa wzoru. Delta. Podstawę wzoru stanowi w jego dolnej części poziomy układ linii papilarnych, pokrywę zaś kształtują linie papilarne tworzące łuki w górnej części wzoru. Centrum czyli jądro wzoru tworzy termin wewnętrzny. Deltę tworzą linie papilarne przebiegające równolegle i rozchylające się w pewnym punkcie na kształt lejka. Obejmują one część centralna wzoru czyli rdzeń. Deltę określa się jako konfigurację linii papilarnych możliwych do wpisania w trójkąt, jest ona zarazem elementem mającym istotne znaczenie przy odróżnianiu poszczególnych wzorów linii papilarnych. Punkt wyznaczony w obrębie delty stanowi termin zewnętrzny. Linia, odcinek powstała w wyniku połączenia obu terminów, zewnętrznego i wewnętrznego nazywany jest linią Galtona, natomiast liczba przecięć przez nią elementów linii papilarnych składa się na wartość zwaną indeksem. Rdzeń czyli rysunek wewnętrzny jest najbardziej bogatą i różnorodną częścią wzoru, gdyż składają się na niego linie tworzące charakterystyczne kształty najczęściej pętlice, koła, łuki, owale spirale i elipsy. Minucje. Linie papilarne mają charakterystyczne dla siebie elementy budowy, zwane minucjami. Tworzą je różne układy linii ciągłych, ich początków i zakończeń oraz odcinków i kropek. Istnieje szereg klasyfikacji minucji. F. Galion (1892) wyróżnił następujące typy minucji: rozwidlenie, zakoń­czenie, wysepka i oczko. E. Locard (1949) zaproponował klasyfikację obejmującą 13 typów minucji, które z niewielkimi modyfikacjami wyko­rzystywane są obecnie jako podstawowe cechy identyfikacyjne . W Polsce szerokie badania nad minucjami przeprowadził Cz. Grzeszyk, który wyróżnił 21 typów minucji i obliczył częstotliwość ich występowa­nia. Zdecydowanie najczęściej występującymi minucjami są początki i zakończenia, które razem stanowią blisko 58% wszystkich minucji. Drugą grupę często wystę­pujących minucji stanowią pojedyncze rozwidlenia i złączenia - 18,47%. Odcinki i punkty stanowią 11,21%, styk boczny-4,20%, haczyki-2,50%, pojedyncze Oczka-2,16%, linia przechodząca - 1,60%, a pojedynczy mostek - 0,69%. Wszystkie wyżej wymienione typy minucji stanowią łącznie 98,79% minucji. Pozostałe typy minucji występują niezwykle rzadko. Innymi typami minucjami są złączenia i rozwidlenia podwójne, trójnóg, skrzyżowanie, złączenie i rozwidlenie potrójne, oczko podwójne, mostek bliźniaczy oraz minucja typu M. Minucje są najbardziej charakterystycznymi cechami ukształtowania linii papilarnych w wyniku czego są najbardziej diagnostycznymi właściwościami poszczególnego rysunku linii papilarnych. To właśnie minucje umożliwiają na dokładne odróżnienie określonych odbitek pobranych od różnych osób.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz