Kryminalistyka - strona 7

Wykład - przesłuchiwanie osób ciężko chorych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1750

PRZESŁUCHANIE osób ciężko chorych Przesłuchanie osób ciężko chorych i umierających W zasadzie należy unikać przesłuchiwania osób znajdujących się w poważniejszych stanach chorobowych. Zmiany chorobowe z reguły bowiem wpływają ujemnie na każdy etap procesu formo­wania się zeznań, a niekiedy są tak ...

Wykład - Przeszukanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Przeszukanie. Przeszukanie jest czynnością procesową, czyli czynnością pro­wadzoną przez organ procesowy. Czynności tej dotyczą przepisy art. 219-236 KPK. Celem przeszukania (zwanego w KPK z 1928 roku, a potocznie także i dziś „rewizją") jest przede wszystkim: 1) odnalezienie ukrywającego się p...

Wykład - Psychologia kryminalistyczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1190

PSYCHOLOGIA KRYMINALISTYCZNA. Psychologia jest nauką mającą bardzo duże znaczenie. W jej obrębie mieści się psychologia sądowa ,wykorzystywana dla potrzeb organów ścigania i wym...

Wykład - Psychologia przedmiotu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 623

Psychologia, psychologia kryminalistyczna,  psychologia sądowa. Znaczenie psychologii w kryminalistyce. Psychologia jest nauką mającą bardzo duże znaczenie. W jej obrębie mieści...

Wykład - Pytania dozwolone i niedozwolone

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

PYTANIA DOZWOLONE I NIEDOZWOLONE Pytaniami dozwolonymi są pytania które mają rozszerzyć, uściślić, pogłębić lub w inny sposób uzupełnić wypowiedzi świadka złożone w czasie „zeznań spontanicznych”. Zeznania spontaniczne jest to swobodna wypowiedź po zadaniu pytania „co świadkowi wiadomo w sprawie?”...

Wykład - różnice w definicji Hołysta i Hanauska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1148

RÓŻNICE W DEFINICJI HOŁYSTA I HANAUSKA. B. Hołyst: kryminalistyka jest to nauka o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobu jego popełnienia, wykrywania sprawców i zapobiegania przestępstwom oraz innym ujemnym zjawiskom społecznym. T. ...

Wykład - Registratury informacyjno-rozpoznawcze

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1148

Registratury informacyjno-rozpoznawcze - wymień zbiory. System zbierania, przechowywania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł spełnia ważną rolę w zwalczaniu przestępczości. Na podstawowe zbiory składają się registratury, kartoteki i ...

Wykład - Registratury kryminalistyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2345

Registratury kryminalistyczne Tworzące system registratury tworzą pamięć każdej policji. W registraturach przechowywane są informacje istotne przy działaniach wykrywczych, a niekiedy także dowodowych. Są tam też opracowywane informacje . Przechowywane informacje, dzięki istniejącemu systemowi mogą ...

Wykład - Rodzaje szkiców i ich znaczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

Rodzaje szkiców i ich znaczenie. Szkice można podzielić na: ogólne i szczegółowe, specjalne np. śladów, pomieszczeń i przestrzeni otwartej, a także według tego, w jakiej skali są wykonywane np. 1:1000 lub 1:50. Poszczególne obiekty, ślady i przedmioty są oznaczane odpowiednimi znakami topograficznym...

Wykład - Rozpoznawanie fotomontażu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Rozpoznawanie fotomontażu. Fotografia jest również przedmiotem zamachów przestępczych albo też może być środkiem służącym dokonaniu przestępstwa a także jako środek służący do fotomontażu. Fotomontaż może być stosowany w celu fałszowania dokume...