Kryminalistyka - strona 6

Wykład - postępowanie karne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

POGRUPUJ POSZCZEGÓLNE CZYNNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH POSTĘPOWANIA KARNEGO. Wszystkie czynności wykonywane w toku postępowania karnego można podzielić na: Czynności procesowe- niekryminalistyczne, wynikające z regulacji karno-procesowej, występujące zwłaszcza w ramach postępowania przygotowawczego, n...

Wykład - Pojęcia podstawowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434

Pojęcia podstawowe: Katastrofa - to nagłe i nieoczekiwane wydarzenie niosące ze sobą negatywne skutki w postaci strat materialnych i strat w ludziach. Katastrofy zależnie od przyczyn można podzielić na : Naturalne, czyli tzw. kataklizmy (klęski żywiołowe) wywołane działaniem sił przyrody (powodzie...

Wykład - Pojęcie identyfikacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 938

POJĘCIE IDENTYFIKACJI. Identyfikacja to stwierdzenie tożsamości, identyczności kogoś lub czegoś. Termin ten w kryminalistyce jest różnie rozumiany. Może odnosić się zarówno do sprawcy, który ma być zidentyfikowany, jak i do zdarzenia - w se...

Wykład - Poszukiwania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Poszukiwania. Poszukiwania są formą czynności taktyczno-kryminalnych podejmo­wanych w ramach toczącego się postępowania (por. art. 278 KPK), w ra­mach czynności sprawdzających (art. 307 KPK) lub w ramach działań operacyjno-rozpoznawczych. Celem tych działań może być ujawnienie ukrywającego się spra...

Wykład - Profilaktyka kryminalistyczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2555

Profilaktyka kryminalistyczna - pojęcie. Zapobieganie to niedopuszczenie do czegoś, przeszkodzenie czemuś, bez względu na to czy zjawisko do którego nie dopuszczono jest korzystne czy też nie. Natomiast według definicji Alberta Normandeau i Roberta Hasenpuscha prewencja to forma społecznej interwen...

Wykład - Proste formy czynności operacyjnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1204

Proste formy czynności operacyjnych. Proste formy realizacji metod operacyjnych to: wywiad, obserwację, pracę z osobowymi źródłami informa­cyjnymi, korzystanie z danych ewidencji i zbiorów informatycz­nych, zakup kontrolowany, przesyłka kontrolowana, stosowanie techniki operacyjnej. Wywiad należy do...

Wykład - Przedmiot badań fizykochemicznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Przedmiot badań fizykochemicznych. Badania fizykochemiczne zajmują znaczące miejsce w kryminalistyce i można przyjąć, iż rola tych badań w miarę upływu czasu będzie wzra­stać. Badania i ekspertyzy dotyczące szeroko pojętej problematyki „narkotyków" - t). identyfikacji, czy dana substancja jest ...

Wykład - Przedmiot i metody badań biologicznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Przedmiot i metody badań biologicznych. Badania biologiczne obejmują wiele przedmiotów badawczych w tym plamy krwi, ludzkie wydzieliny czyli ślinę, nasienie, pot, mleko kobiece oraz wydaliny czyli mocz, kał, a także fragmenty tkanek, włosów, cząsteczek różnych roślin i zwierząt. Podczas oględzin mie...

Wykład - przedmiot studiów kryminalistyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

PRZEDMIOT STUDIÓW KRYMINALISTYKI. Przedmiot studiów kryminalistyki obejmuje: ogólną teorię nauki o śledztwie; taktykę i technikę kryminalistyczną , którymi posługują się sprawcy przestępstw, oraz metod i technik stosowanych przez zwalczające ich organy ścigania; profilaktykę kryminalistyczną; strat...