Wykład - Pojęcia podstawowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Pojęcia podstawowe - strona 1 Wykład - Pojęcia podstawowe - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcia podstawowe:
Katastrofa - to nagłe i nieoczekiwane wydarzenie niosące ze sobą negatywne skutki w postaci strat materialnych i strat w ludziach. Katastrofy zależnie od przyczyn można podzielić na :
Naturalne, czyli tzw. kataklizmy (klęski żywiołowe) wywołane działaniem sił przyrody (powodzie, susze, pożary, osuwiska, lawiny, gradobicia, burze, huragany, trzęsienia ziemi itp.),
Antropogeniczne, spowodowane przez człowieka, wśród których możemy wyróżnić katastrofy:
- komunikacyjne powietrzne, wodne, lądowe - drogowe i kolejowe),
- budowlane (głównie zawalenia się budynków),
- przemysłowe (awarie, pożary i wybuchy gazów, zatrucia środkami toksycznymi),
- pożary i wybuchy,
Społeczne, na skutek zamieszek lub paniki tłumu,
Intencjonalne, spowodowane konfliktami zbrojnymi lub atakami terrorystycznymi za pomocą broni konwencjonalnej i niekonwencjonalnej ( w ataku World Trade Center w 2001 roku za broń posłużyły cywilne samoloty pasażerskie), w wyniku których poszkodowane zostają osoby cywilne.
Istnieje także podział na dwie grupy :
Katastrofy „zamknięte”, w których liczba i tożsamość uczestników jest znana, np. katastrofa samolotu ze znaną listą pasażerów i załogi,
Katastrofy „otwarte”, znacznie trudniejsze do badania, w których liczba i tożsamość uczestników nie jest znana i wymaga oczekiwania na informacje o osobach zaginionych, np. katastrofa kolejowa.
W Kodeksie karnym natomiast w art. 163 kk w rozdziale „Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu” zdefiniowano katastrofę jako „niebezpieczne zdarzenie”, tj. zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach” oraz w art. 173 kk, ujmuje „katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu wielu osób albo w mieniu w wielkich rozmiarach”
W zapobieganiu negatywnym skutkom katastrofy oraz badaniu jej przyczyn biorą udział służby ratownicze, poszukiwawcze, dochodzeniowo-śledcze i kryminalne. Jednak w pierwszym etapie działania wszystkich tych służb nadrzędnym ich zadaniem jest ratowanie życia i zdrowia ludzi poszkodowanych w wyniku zaistniałej katastrofy. W następnej kolejności zabezpieczenie mienia i podjęcie działań zapobiegających powstaniu dalszych zagrożeń dla życia i zdrowia innych ludzi i powstania większych szkód w mieniu. Ważną rolę zarówno na miejscu zdarzenia, jak i całym dochodzeniu powypadkowym odgrywają specjaliści medycyny sądowej, biegli różnych specjalności, niezbędni do wyjaśnienia zagadnień technicznych i członkowie grupy operacyjno-śledczej z szeroką reprezentacją techniki kryminalistycznej.


(…)

… i ich zdeponowania,
Utworzenie tymczasowego namiotu - miejsca wypoczynku członków grupy z możliwością spożywania tam posiłków,
Utworzenie miejsca informacyjnego i kontaktu z przedstawicielami mediów,
Zasady organizacji oględzin miejsca katastrofy są podobne jak typowego miejsca przestępstwa, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na:
Uszkodzenia zwłok ofiar katastrofy, usytuowanych na nich rany, oparzenia, guzy…
… katastrofa w powojennej historii Polski.
Do drugiego zdarzenia doszło 21 listopada w KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej, kiedy wybuch metanu na głębokości 1030 metrów pod ziemią zainicjował eksplozję pyłu węglowego. Na miejscu zginęło 23 górników. Była to jedna z najtragiczniejszych katastrof górniczych w Polsce.
Dostarczyły one m.in. doświadczeń w dziedzinie potrzeby organizacji wielospecjalistycznych grup…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz