Kryminalistyka - strona 5

Kryminalistyka - poszczególne rodzaje fotografii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1197

Odróżnij i omów poszczególne rodzaje fotografii. Ze względu na właściwości fotografii, najogólniej można podzielić ją na dwie podstawowe grupy: fotografię dokumentacyjną i fotografię ba­dawczą. Uwzględniając kryteria specyficzne dla fotografii kryminalistycznej dzielimy ją na cztery grupy: 1) fotogr...

Wykład - współczesna przestępczość

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 819

OGÓLNIE SCHARAKTERYZUJ WSPÓŁCZESNĄ PRZESTĘPCZOŚĆ. Współczesna przestępczość charakteryzuje się szczególnym okrucieństwem. Coraz częściej ujawniane są czyny lubieżne i kazirodcze oraz czyny, których podłożem było nadużycie alkoholu. Właśnie seksualne wykorzystywanie dzieci przez rodziców, sąsiadów, ...

Wykład - Oględziny miejsca pożaru

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1120

Oględziny miejsca pożaru Oględziny są jedną z czynności wchodzących w zakres postępowania przygotowawczego, dlatego można je dokonać w zasadzie dopiero po wszczęciu tego postępowania (art.303 kpk). Jednak gdy niezbędne jest natychmiastowe przystąpienie do oględzin, ponieważ zwłoka może doprowadzić ...

Wykład - Oględziny miejsca wybuchu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1211

Oględziny miejsca wybuchu Do jednych z najtrudniejszych czynności oględzinowych należy badanie miejsca wybuchu. Wynika to zarówno z rozległości miejsca zdarzenia, jak i skali zniszczeń, w tym liczby ofiar oraz rozproszenia śladów kryminalistycznych i wielopoziomowości ich usytuowania, a także zmian...

Wykład - oględziny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1393

CO TO SĄ OGLĘDZINY , JAKI JEST ICH CEL? Oględziny są czynnością procesowo-kryminalistyczna, są przeprowadzane na podstawie art. 207 k.p.k. przy zastosowaniu metodyki kryminalistycznej. Organ przeprowadzający tę czynność po zaznajomieniu się z ich przedmiotem podejmuje działania polegające na ujawnia...

Wykład - okazanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1274

OKAZANIE - pojęcie, rodzaje, sposób przeprowadzania Okazanie - czynność polegająca na przedstawieniu świadkowi jakiegoś obiektu (osoby, rzeczy, zwłok) z zaleceniem, aby porównał ten obiekt z obiektem zapamiętanym w związku z przestępstwem - czynność procesowa przewidziana w KPK (art. 173) - czynnoś...

Wykład - reguła siedmiu złotych pytań

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3913

OMÓW REGUŁĘ SIEDMIU ZŁOTYCH PYTAŃ. Reguła 7 złotych pytań wiąże się z funkcją wykrywczą kryminalistyki. Istotne jest tu uzyskanie odpowiedzi na kilka pytań, które mają określić, co należałoby ustalić i jak dokonać owych ustaleń. Odpowiedzi ...

Wykład - związek kryminalistyki z innymi naukami

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 812

OMÓW ZWIĄZKI KRYMINALISTYKI Z INNYMI DYSCYPLINAMI NAUKOWYMI. Ma to związek z istotną cechą kryminalistyki, a mianowicie z „ KOMPLEKSOWOŚCIĄ” . Kryminalistyka bowiem w dążeniu do swych celów korzysta z osiągnięć innych nauk, min. medycyny, biologii, fizyki, chemii, matematyki, statystyki,

Wykład - Pełny a prozopologiczny portret człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1211

Pełny a prozopologiczny portret człowieka. Portret pamięciowy ma na celu zidentyfikowanie osoby na podstawie słownego opisu jej wyglądu, zachowanego w pamięci świadka. Twórca tej metody Alphonse Bertillon ułożył obszerny katalog cech człowieka, z któ­rych każda opatrzona została nazwą i podzielił je...

Wykład - Pościg

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

Pościg. Pościg, to działania podjęte przez policjanta (patrol policyjny, jednost­kę policyjną, specjalną grupę) zmierzające do ujęcia osób ściganych, które przemieszczają się w terenie. Wielkość i rodzaj przedsięwzięć or­ganizacyjnych, taktycznych, ...