Wykład - związek kryminalistyki z innymi naukami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - związek kryminalistyki z innymi naukami - strona 1

Fragment notatki:

OMÓW ZWIĄZKI KRYMINALISTYKI Z INNYMI DYSCYPLINAMI NAUKOWYMI.
Ma to związek z istotną cechą kryminalistyki, a mianowicie z „ KOMPLEKSOWOŚCIĄ” . Kryminalistyka bowiem w dążeniu do swych celów korzysta z osiągnięć innych nauk, min. medycyny, biologii, fizyki, chemii, matematyki, statystyki, cybernetyki. Najbliższe związki łączą ją jednak z prawem karnym, zarówno materialnym, jak i procesowym, oraz z kryminologią ,która jest nauką o zjawisku przestępstwa, przestępcy, objawach i przyczynach przestępczości i innych zjawiskach patologii społecznych oraz o ich zapobieganiu , a także o funkcjonowaniu systemu sprawiedliwości karnej. Bliskie związki łączą również kryminalistykę z wiktymologią, czyli nauką zajmującą się ofiarą i jej rolą w genezie przestępstwa. Osiągnięcia innych nauk stosuje wprost, przystosowując je do własnych potrzeb, bądź też na ich podstawie wypracowuje własne metody badawcze. CO OZNACZAJĄ OKREŚLENIA,ŻE KRYMINALISTYKA JEST DYSCYPLINĄ STOSOWANĄ , KOMPLEKSOWĄ , EMPIRYCZNĄ?
Jeżeli chodzi o określenie „ kompleksowości”, to oznacza ono, to, iż w dążeniu do osiągnięcia swych celów korzysta ona z osiągnięć innych nauk, min. medycyny, biologii. Osiągnięcia innych nauk stosuje wprost, przystosowując je do własnych potrzeb, bądź też na ich podstawie wypracowuje własne metody badawcze. Jest ona dyscypliną naukowa stosowaną . Jest dyscypliną samodzielną . Ma pewien uporządkowany system twierdze, sposobów i metod działania. Są one podporządkowane takim celom, jak: opracowywanie metod ujawniania przestępstw, wykrywania ich sprawców orz gromadzenia przeciwko nim dowodów winy. Chodzi również o sposoby zapobiegania ich popełnianiu. Jeżeli chodzi o charakter empiryczny kryminalistyki, to dotyczy to przede wszystkim faktu, iż przeprowadza ona liczne doświadczenia dla własnych potrzeb, stąd właśnie jej praktyczny charakter.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz