Wykład - okazanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - okazanie - strona 1 Wykład - okazanie - strona 2 Wykład - okazanie - strona 3

Fragment notatki:

OKAZANIE - pojęcie, rodzaje, sposób przeprowadzania Okazanie - czynność polegająca na przedstawieniu świadkowi jakiegoś obiektu (osoby, rzeczy, zwłok) z zaleceniem, aby porównał ten obiekt z obiektem zapamiętanym w związku z przestępstwem
- czynność procesowa przewidziana w KPK (art. 173) - czynność niepowtarzalna w rozumieniu art. 316 KPK - szczególna forma przesłuchania (rozpoznający ma status świadka)
- reguluje m.in. art. 173 KPK, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2.6.2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania - przeprowadzić musi organ procesowy, a z jego przebiegu sporządza się protokół (art. 143 § 1 pkt 5 KPK) Oskarżony (podejrzany) ma obowiązek na żądanie organu procesowego poddać się okazaniu (art. 74 § 2 KPK), zaś świadek ma obowiązek uczestniczyć w okazaniu jako osoba rozpoznająca (art. 177 § 1 w zw. z art. 173 § 1 KPK)
Okazanie:
1) okazanie osoby (okazanie bezpośrednie)
a. jawne b. incognito (dyskretne)
c. sekwencyjne (w tym okazanie głosu) 2) okazanie wizerunku osoby (okazanie pośrednie) - album fotograficzny i filmowanie okazywanego
3) okazanie rzeczy (w tym okazanie zwłok)
OKAZANIE OSOBY
okazanie osoby bezpośrednie - świadkowi okazujemy człowieka okazanie jawne - okazywany i rozpoznający widzą się wzajemnie
okazanie incognito - rozpoznający widzi okazywanego, a okazywany nie widzi osoby rozpoznającej (oddzieleni np. lustrem fenickim)
okazanie sekwencyjne - okazywanie osoby rozpoznawanej wśród osób przybranych, z tym jednak, że świadkowi nie jest okazywana na raz cała grupa, ale poszczególne osoby pojedynczo, po kolei;
okazanie puste - eksperyment procesowy (art. 211 KPK); polega na tym, że wykonuje się okazanie z udziałem wyłącznie osób przybranych, bez udziału podejrzanego czy oskarżonego, o czym oczywiście nie informuje się świadka (test wiarygodności świadka);
Wymogi:
- osoba okazywana powinna znajdować się wśród co najmniej 3 osób przybranych
- osoby przybrane powinny być tej samej płci i rasy co osoba okazywana, powinny być w zbliżonym do niej

(…)

… być w zbliżonym do niej wieku, wzrostu, tuszy, koloru włosów, podobnie ubrane etc.
- wśród osób przybranych nie mogą znajdować się funkcjonariusze organu dokonującego okazania, ani osoby znane osobie rozpoznającej;
- świadek przed rozpoznaniem nie powinien widzieć osoby okazywanej
- okazanie powinno być przeprowadzone tak, aby wyłączyć sugestię
- przeprowadzenie okazania w odpowiednim pomieszczeniu
- osoba…
…. dlatego że była osłonięta kominiarką, wszystkie osoby okazywane muszą być w kominiarkach.
3) kolejne przesłuchanie świadka
Przesłuchanie bez względu na to, czy świadek rozpoznał okazywaną osobę. Jeżeli świadek wskazał na podejrzanego, należy zapytać go po jakich cechach go rozpoznał. Jeżeli świadek wskazał na podejrzanego, ale nie był pewny, należy zapytać go jakie cechy wydają mu się zbieżne z cechami osoby widzianej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz