Kryminalistyka - strona 4

Wykład - Identyfikacja osoby strzelającej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1869

Identyfikacja osoby strzelającej, badania GSR Na skórze rąk poszukuje się też śladów metali od kolby broni. Niezwykle pożyteczny jest też efekt tzw. podmuchu wstecznego, który sprawia, że do lufy wciągane są cząsteczki substancji z otoczenia (np. włókna z materiału

Wykład - zdarzenie o charakterze katastrofy w ruchu powietrznym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Jedno z pierwszych zdarzeń o charakterze katastrofy w ruchu powietrznym, które uznano za precedensowe między innymi z uwagi na zasługi kryminalistyki w drobiazgowym wyjaśnieniu okoliczności jego zaistnienia. 9 września 1949 roku, na północnym brzegu rzeki Św. Wawrzyńca w Kanadzie doszło do katastro...

Wykład - Konfrontacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1687

KONFRONTACJA - pojęcie, sposób przeprowadzania Konfrontacja - specyficzny, kryminalistyczno-procesowy sposób odbioru relacji w toku przesłuchania osobowego źródła dowodowego, jakim może być świadek, biegły czy podejrzany; - szczególna forma przesłuchania dwóch osób, którą charakteryzuje jedność cza...

Wykład - Konsultant

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

Konsultant. Biegły może występować w roli konsultanta czyli osoby biorącej udział w różnych czynnościach procesowych, podczas których służy organowi procesowemu radą, wskazówka i pomocą czyli w przeprowadzeniu każdego dowodu, oględzinach, przesłuchaniach. Jego dokonania nie są samoistnym źródłem do...

Wykład - Kontrola operacyjna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1106

Kontrola operacyjna Kontrola operacyjna jest jedną z metod stosowanych w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych. Czynności te są prowadzone przez policję na podstawie ustawy o Policji i mają na celu rozpoznawanie przestępstw, zapobieg...

Wykład - Mechanoskopia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1008

Mechanoskopia - przedmioty badań. Mechanoskopia to dziedzina techniki kryminalistycznej, zajmująca się badaniem oddziaływania jednej rzeczy na drugą oraz samej rzeczy, która pozostawiła po swym działaniu ślady. Ślady takie powstają przy użyciu zwykłych narzędzi, używanych w rzemiośle, przemyśle czy...

Wykład - metody ekspertyzy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

Wykład kryminalistyka Metody ekspertyzy Jeżeli pewne wycinki rzeczywistości dla ich poznania wymagają posiadanie wiadomości specjalnych, organ procesowy powinien zasięgnąć opinii biegłego lub występującej w tej roli odpowiedniej placówki opi...

Wykład - Mikroślady

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

Mikroślady. Mikroślady czyli drobne cząsteczki materii, są to wszelkie ślady, które jako źródła informacji można określić jedynie metodami laboratoryjnymi, a zatem ich nośność informacyjną można ustalić i zbadać tylko za pomocą tych metod. Obecnie odgrywają one coraz większa rolę , gdyż sprawcy pozo...

Wykład - Możliwości identyfikacji samochodu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Możliwości identyfikacji samochodu. Pojazdy dopuszczone do ruchu mają indywidualny numer identyfikacyjny silnika i nadwozia np. 17 znaków literowo-cyfrowych, w tym ze znakami firmy producenta, usytuowany w różnych miejscach w zależności od produc...

Wykład - Modus operandi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

Modus operandi - znaczenie. Przez modus operandi (dosłownie sposób działania) rozumie się w kryminalistyce charakterystyczny dla danego sprawcy sposób dzia­łania według definicji Mar...