Wykład - Modus operandi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Modus operandi - strona 1

Fragment notatki:

Modus operandi - znaczenie. Przez modus operandi (dosłownie sposób działania) rozumie się w kryminalistyce charakterystyczny dla danego sprawcy sposób dzia­łania według definicji Mariusza Kulickiego jest to charakterystyczne przedmiotowe, taktyczne i techniczne elementy celowego i w mniemaniu sprawcy optymalnego postępowania, bezpośrednio związanego z realizacją przestępstwa, determinowane cechami oraz właściwościami przestępcy i z tej racji pozwalające na wersyjne wnioskowanie o nim. Indywidualność tego sposobu jest determinowana przez szereg czynników, takich jak osobowość sprawcy, jego sprawność fizyczna, po­ziom wykształcenia, umiejętności i upodobania, czasem przestępczą spe­cjalność, posiadane narzędzia, wypróbowana i sprawdzona przy innych przestępstwach metoda postępowania i wiele innych Czynniki te, ich wielość i wzajemne kombinacje powodują, ze nieraz nawet banalne z pozoru przestępstwo, przestępca popełnia w sposób tylko dla siebie właściwy, indywidualny Analizując dający się zrekonstruować w oparciu o ślady i ewentualne zeznania świadków sposób działania sprawcy (czyli właśnie jego modus operandi) można uzyskać cały szereg informacji o nim ułatwiających dal­sze poszukiwania i identyfikację Analiza modus operandi dostarczyć może np. informacji o sprawności fizycznej sprawcy, jego cechach osobowości (np. brutalności), posiada­nych przez mego narzędziach, brom itd. W oparciu o te analizę można nieraz bardzo poważnie zacieśnić krąg podejrzanych, grupowo identyfikując sprawcę, określając zarazem dalszy kierunek poszukiwań Można tez korzystając z kartoteki Zintegrowanego Systemu Informacji Policyjnej podjąć próbę zidentyfikowania sprawcy na podstawie jego modus operandi Częściej identyczność modus operandi zademonstrowana przy roż­nych przestępstwach pozwala tych kilka przestępstw przypisać jednemu, na razie nieznanemu sprawcy W takiej sytuacji ustalenie później sprawcy jednego z tych przestępstw i udowodnienie mu, iż popełnił to prze­stępstwo, jest tym samym udowodnieniem popełnienia pozostałych prze­stępstw, powiązanych wspólnym modus operandi Także przeciwnie, jeśli kilka przestępstw łączy wspólny modus ope­randi, wykazanie przez podejrzanego (oskarżonego) alibi na jedno z nich, automatycznie przesądza o tym, ze nie popełnił on również pozostałych przestępstw Dokładna analiza modus operandi może być podstawą do identyfikacji sprawcy, przydatną tak dla działań wykrywczych, jak i dla działań o charakterze dowodowym.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz