Wstęp do prawoznawstwa - strona 8

Elementy teorii argumentacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2429

: ELEMENTY TEORII ARGUMENTACJI Dwa typy uzasadnienia twierdzeń, norm i ocen w postępowaniu przed organami stosującymi prawo: model subsumpcyjny (sylogistyczny) model argumentacyjny (dyskursywny) Subsumcyjny (sylogistyczny) - uzasadnienie przyjmuje postać wyprowadzenia określonych następstw z prz...

Fakty prawne - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1141

FAKTY PRAWNE FAKTY PRAWNE - każde zdarzenie powodujące powstanie, ustanie bądź zmianę treści stosunku prawnego, czyli zdarzenie wywołujące jakieś skutki prawne . Odwołuje się do tego szczególnie prawo cywilne. FAKTY PRAWNE Zdarzenia prawne Działania Akty tworzenia prawa CZYNY AKTY Akty stosowan...

Formy procesu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

FORMY PROCESU W każdym procesie - sąd + strony Strony w postępowaniu cywilnym to powód - ten, który wystąpił lub na rzecz którego wystąpiono ze skargą, powództwem oraz pozwany - ten przeciwko ta skarga została skierowana. Strony w postępowaniu karnym to oskarżony i oskarżyciel . Dwie formy postę...

Funkcje prawa - Kontrola zachowań

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2086

FUNKCJE PRAWA Kontrola zachowań Rozdział dóbr i ciężarów Regulacja konfliktów FUNKCJA KONTROLI ZACHOWAŃ (regulacja zachowań) Oddziaływanie normatywne - oddziaływania na ludzkie zachowania za pośrednictwem norm, działają zawsze poprzez ludzką świadomość - norma nie może wpływać na nasze zachowanie,...

Materiały interpretacyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1603

. MATERIAŁY INTERPRETACYJNE Interpretatorowi wolno jest korzystać z wszelkich materiałów, które są relewantne dla ustalenia sensu interpretowanego przepisu prawnego. MATERIAŁY INTERPRETACYJNE: Akt normatywny, w którym znajduje się interpretowany przepis prawny Orzecznictwo sądowe Doktryny prawn...

Obowiązywanie prawa - reguły kolizyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1400

OBOWIĄZYWANIE PRAWA Obowiązek przestrzegania i stosowania wyłącznie obowiązujących przepisów prawnych REGUŁY WALIDACYJNE - reguły określające kryteria obowiązywania aktów normatywnych oraz zawartych w nich przepisów prawnych (obowiązywanie aktu ≠ obowiązywanie wszystkich przepisów w nim zawartych) ...

Podmioty stosunku prawnego - Zdolność do czynności prawnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1120

PODMIOTY STOSUNKU PRAWNEGO PODMIOTY PRAWA - mogą nimi być jednostki, grupy ludzkie, organizacje. w prawie konstytucyjnym i administracyjnym - obywatele i organy państwa w prawie międzynarodowym publicznym - państwa, organizacje międzynarodowe i częściowo osoby fizyczne. w prawie procesowym - sąd...

Podziały wykładni

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1939

PODZIAŁY WYKŁADNI PODZIAŁ WYKŁADNI ZE WZGLĘDU NA JEJ MOC WIĄŻĄCĄ : wykładnia autentyczna = wykładnia oficjalna + wykładnia nieoficjalna wykładnia legalna wykładnia operatywna wykładnia doktrynalna WYKŁADNIA AUTENTYCZNA - dokonana przez ten sam organ, który ustanowił daną normę, przyjmuje się, że...

Pojęcie dowodu i rodzaje dowodów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 910

POJĘCIE DOWODU I RODZAJE DOWODÓW Dwa podstawowe rozumienia terminu DOWÓD PRAWNICZY : Dowód jako uzasadnienie twierdzenia - zespół twierdzeń dowodowych, z których przy pomocy określonych reguł dowodowych wyprowadza się twierdzenie o fakcie sprawy (tezę dowodu); Dowód w sensie czynnościowym - zes...

Pojęcie i formy tworzenia prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 826
Wyświetleń: 3304

POJĘCIE I FORMY TWORZENIA PRAWA Akty tworzenia a akty stosowania prawa Akt tworzenia prawa - normy generalno-abstrakcyjne (ogólne) Akt stosowania prawa - normy indywidualno-konkretne (indywidualne AKT TWORZENIA PRAWA - władczy akt organu władzy państwowej, który składa się z norm ogólnych (istn...