Funkcje prawa - Kontrola zachowań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2443
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje prawa - Kontrola zachowań - strona 1 Funkcje prawa - Kontrola zachowań - strona 2 Funkcje prawa - Kontrola zachowań - strona 3

Fragment notatki:

FUNKCJE PRAWA Kontrola zachowań Rozdział dóbr i ciężarów Regulacja konfliktów FUNKCJA KONTROLI ZACHOWAŃ (regulacja zachowań)
Oddziaływanie normatywne - oddziaływania na ludzkie zachowania za pośrednictwem norm, działają zawsze poprzez ludzką świadomość - norma nie może wpływać na nasze zachowanie, jeżeli nie znamy jej treści (widzialna ręka prawa) Oddziaływanie pozanormatywne - oddziaływania poprzez odpowiednie kształtowanie sytuacji fizycznych (bariery, pola minowe, infrastruktury - drogi, linie elektryczne, telefoniczne) oraz oddziaływania systemowe (zwiększenie/zmniejszenie ilości pieniądza, wywołanie inflacji, przyjęcie określonej struktury administracyjnej), mogą wpływać na nas nawet wtedy, gdy nie zdajemy sobie z tego sprawy (niewidzialna ręka rynku) Oddziaływanie normatywne Podstawowa funkcja normy - takie wpływanie na zachowanie, by podejmowano działanie pożądane przez normodawce oraz powstrzymywano się od działań niepożądanych → ustanowienie nakazów, zakazów lub dozwoleń
Stymulacja zachowań poprzez nałożenie obowiązków lub przyznanie uprawnień
Sankcja - dolegliwość, która poniesie adresat normy na wypadek niestosowania się do normy. Gratyfikacja - nagroda, która otrzyma w sytuacji zachowania się zgodnie z normą.
N. Bobbio - podział systemów w oparciu o zawartość sankcji i gratyfikacji
Represyjne - operują zakazami i sankcjami, nastawione na ochronę porządku i bezpieczeństwa Promocyjne - odwołują się do nakazów i nagród, ich zadaniem jest realizacja programów społecznych (rozwój gospodarczy, opieka socjalna)
FUNKCJA ROZDZIAŁU DÓBR I CIĘŻARÓW Szerokie rozumienie pojęcia rozdziału - rozdzielanie dóbr, ciężarów, uprawnień oraz obowiązków między członków danego społeczeństwa Sprawiedliwość (wg J. Rawlsa) - podstawowa cnota instytucji społecznych, najważniejsza cnota prawa
Zasada sprawiedliwości formalnej (reguła równej miary) - osoby, sytuacje, stany rzeczy, które są pod istotnymi względami podobne, powinny być traktowane podobnie: In paribus causis paria iura - w podobnych sprawach podobne prawa Reguły sprawiedliwości materialnej :
reguły sprawiedliwości dystrybutywnej (rozdzielczej) /socjaliści/
każdemu stosownie do pracy
każdemu stosownie do potrzeb
każdemu do zasług
każdemu stosownie do pozycji społecznej
każdemu to samo (sprawiedliwość egalitarystyczna) - skrajna interpretacja równości
- Zwykle stosowanie kilku naraz
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz