Pojęcie prawa i funkcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie prawa i funkcje - strona 1 Pojęcie prawa i funkcje - strona 2 Pojęcie prawa i funkcje - strona 3

Fragment notatki:

II Pojęcie prawa i jego funkcje: Prawo (realizm prawniczy)
zbiór przepisów prawnych zawartych w tekstach prawnych (prawo w książkach), zbiór decyzji faktycznie podejmowanych przez sędziów i urzędników (prawo w działaniu), prawo to pewne przeżycie psychiczne człowieka (L. Petrażycki),
zbiór norm słusznych, które wynikają z tak lub inaczej rozumianej natury człowieka (prawo natury)
Prawo (pozytywistycznie, J. Austin - teoria imperatywu) - rozkaz suwerennej władzy państwowej skierowany do obywatela pod groźbą zastosowania przymusu. Prawo i moralność to dwa różne i niezależne od siebie porządki normatywne.
Wg tej teorii elementami konstytutywnymi prawa są:
rozkaz suwerenność władzy
obowiązek wykonania
sankcja przymusu
Nieodłącznym elementem prawa jest fakt, że na straży jego norm stoi przymus państwowy.
Współczesny pozytywizm - H. L. A. Hart - prawo nie da się jednoznacznie zdefiniować, gdyż obejmuje normy różnego rodzaju (prawo stanowione i zwyczajowe, wewnętrzne i międzynarodowe publiczne, karne i cywilne). Prawo - „ zbiór norm ogólnych pochodzących od organów państwa, na których straży stoi przymus państwowy. Prawo, państwo i przymus - nierozerwalny trójkąt dla pozytywistów. Prawo natury - katolicka koncepcja, św. Augustyn i św. Tomasz. Koncepcja laicka L. Fuller.
Obok prawa pozytywnego, którego źródłem są akty władzy państwowej, istnieje jeszcze prawo natury, którego ostatecznym źródłem jest albo bóg (doktryna katolicka)albo właściwości natury człowieka (Grocjusz Hobes Locke) lub zasady współżycia w społeczeństwie L. Fuller. Lex - normy zawarte w tekstach prawnych ( ustawach, aktach podstawowych i precedensach) Ius - normy zawarte w tekstach prawnych, zasady sprawiedliwości czy moralności politycznej, które uważa za wiążące nawet wtedy gdy nie zostały zapisane w żadnym tekście prawnym.
Dla pozytywistów prawo = Lex
Dla nie pozytywistów prawo = Ius Prawo przedmiotowe to prawo pozytywne - ogół aktów normatywnych obowiązujących w danym państwie. Prawo podmiotowe to ogół uprawnień, które na różnych zasadach przypisujemy jednostce.
Pozytywiści - jednostka nie może mieć żadnych innych uprawnień poza tymi, które przyznało jej państwo.
Nie pozytywiści - kategoria prawa podmiotowego jest pierwotna wobec prawa przedmiotowego - jednostka ma pewne prawa bez względu na to czy państwo gotowe jest je uznać czy też nie. Prawo wewnętrzne a międzynarodowe publiczne: Prawo wewnętrzne - reguluje stosunki wew. na terytorium danego państwa, Prawo międzynarodowe publiczne (prawo traktatowe) - normuje stosunki między państwami, mniejsza skuteczność,


(…)

… na zachowanie by podejmowane działanie było pożądane przez normodawce powstrzymywanie się od działań niepożądanych
Sankcja - dolegliwość, która poniesie adresat normy na wypadek niestosowania się do normy.
Gratyfikacja - nagroda, która otrzyma w sytuacji zachowania się zgodnie z normą.
N. Bobbio - podział systemów:
represyjne - operują zakazami i sankcjami, nastawione na ochronę porządku i bezpieczeństwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz