Pojęcie prawa - Realizm prawniczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie prawa - Realizm prawniczy - strona 1 Pojęcie prawa - Realizm prawniczy - strona 2 Pojęcie prawa - Realizm prawniczy - strona 3

Fragment notatki:

1. POJĘCIE PRAWA Pojmowanie „prawa” przez różne kierunki filozoficzno prawne
Realizm prawniczy - prawo jako
zbiór przepisów prawnych zawartych w tekstach prawnych ( prawo w książkach ), zbiór decyzji faktycznie podejmowanych przez sędziów i urzędników ( prawo w działaniu ), Psychologiczna koncepcja Leona Petrażyckiego prawo to pewne przeżycie psychiczne człowieka Prawo natury zbiór norm słusznych, które wynikają z tak lub inaczej rozumianej natury człowieka Pojmowanie „prawa” przez POZYTYWIZM PRAWNICZY Koncepcja pozytywistyczna w największym stopniu kształtuje praktykę tworzenia i stosowania prawa J. AUSTIN , ojciec pozytywizmu anglosaskiego (Lectures on Jurisprudence, 1832) twierdzi, że prawo to rozkaz suwerennej władzy państwowej skierowany do obywatela pod groźbą zastosowania przymusu (teoria imperatywu) - TWARDY POZYTYWIZM
Wg tej teorii elementami konstytutywnymi prawa są:
rozkaz suwerenność władzy
obowiązek wykonania
sankcja przymusu
Prawo i moralność to dwa różne i niezależne od siebie porządki normatywne - teza o rozdziale prawa i moralności: nawet najbardziej niemoralne prawo nie przestaje być obowiązującym prawem dopóki nie uchyli go sam prawodawca
Nieodłącznym elementem prawa jest fakt, że na straży jego norm stoi przymus państwowy (z tego powodu prawo międzynarodowe publiczne nie jest prawem, a tylko formą pozytywnej moralności)
H. L. A. HART , przedstawiciel współczesnego pozytywizmu, (The Concept of Law, 1961) - MIĘKKI POZYTYWIZM , dokonał krytyki poprzednika:
Prawo ≠ zbiór rozkazów, prawo = zbiór norm ogólnych (rozkaz to dyrektywa jednostkowa)
Przymus państwowy chroni ogół norm, a nie poszczególne z osobna (istnieją normy pozbawione sankcji), ponadto dla Austina modelem było prawo karne (przymus fizyczny), a nie cywilne
Wg Harta prawo nie da się jednoznacznie zdefiniować, gdyż jest zjawiskiem złożonym i obejmuje normy różnego rodzaju (prawo stanowione i zwyczajowe, wewnętrzne i międzynarodowe publiczne, karne i cywilne) Prawo to zbiór norm ogólnych pochodzących od organów państwa, na których straży stoi przymus państwowy PRAWO, PAŃSTWO I PRZYMUS - nierozerwalny trójkąt dla pozytywistów
Polska: TK - źródłem prawa w Polsce są wyłącznie normy zawarte w aktach normatywnych wydawanych przez upoważnione do tego organy państwa (koncepcja pozytywistyczna)
Pojmowanie „prawa” przez koncepcje nie-pozytywistyczne (oparte na krytyce pozytywizmu, a w szczególności tezy rozdziale prawa i moralności)


(…)

…)
SZKOŁY PRAWA NATURY - a także R. Dworkin, G. Radbruch
Katolicka koncepcja prawa natury - pisma św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu
Laicka koncepcja prawa natury - L. Fuller (Moralność prawa, 1978)
Obok prawa pozytywnego, którego źródłem są akty władzy państwowej, istnieje jeszcze prawo natury, którego ostatecznym źródłem jest albo bóg (doktryna katolicka) albo właściwości natury człowieka (Grocjusz, Hobbes, Locke) lub zasady współżycia w społeczeństwie (L. Fuller)
Pojęcie prawa nie wyczerpuje się w pojęciu wydawanych przez organy państwowe aktów normatywnych
Składnikiem każdego prawa są elementarne zasady sprawiedliwości i racjonalności, bez względu na zawarcie ich w tekście prawnym czy też nie
Do zasad prawa natury nawiązywała Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948) i Trybunał Norymberski
Spór…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz