Podmioty stosunku prawnego - Zdolność do czynności prawnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty stosunku prawnego - Zdolność do czynności prawnych - strona 1 Podmioty stosunku prawnego - Zdolność do czynności prawnych - strona 2

Fragment notatki:

PODMIOTY STOSUNKU PRAWNEGO PODMIOTY PRAWA - mogą nimi być jednostki, grupy ludzkie, organizacje.
w prawie konstytucyjnym i administracyjnym - obywatele i organy państwa
w prawie międzynarodowym publicznym - państwa, organizacje międzynarodowe i częściowo osoby fizyczne.
w prawie procesowym - sąd i strony procesowe (powód, pozwany, itd.)
w prawie cywilnym - osoby fizyczne i prawne
OSOBA FIZYCZNA - każdy człowiek od urodzenia do śmierci; posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej
Zdolność prawna - zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków , nabywa się ją z chwilą urodzenia, a traci z chwilą śmierci. Zdolność prawną ma także dziecko poczęte ( nasciturus ), jednak prawa i zobowiązania majątkowe nabywa, gdy się urodzi żywe. Zdolność do czynności prawnych - zdolność do nabywania praw i obowiązków za pośrednictwem własnych działań , jest zdolnością stopniowalną. Zdolność do czynności prawnej osoby fizycznej zależy od wieku oraz od tego, czy jest ona ubezwłasnowolniona. Rodzaje zdolności do czynności prawnych:
brak zdolności do czynności prawnych - osoby poniżej 13 roku życia bądź ubezwłasnowolnieni całkowicie (podstawą ubezwłasnowolnienia całkowitego może być choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy, zaburzenia psychiczne, pijaństwo, narkomania, jeżeli wykluczają możliwość kierowania swoim postępowaniem, ustanowienie opieki); czynności dokonane przez osoby niemające zdolności do czynności prawnych są nieważne, wyjątek - umowy w drobnych sprawach życia codziennego ograniczona zdolności do czynności prawnych - osoby od 13 do 18 roku życia oraz ubezwłasnowolnione częściowo (ubezwłasnowolnić częściowo osobę można z tych samych powodów co całkowicie, jednakże tylko osobę pełnoletnią, której potrzebna jest pomoc do prowadzenia własnych spraw, ustanowienie kurateli) pełna zdolności do czynności prawnych - osoby, które ukończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione. Mogą samodzielnie dokonywać wszelkich czynności prawnych.
OSOBA PRAWNA - każda jednostka organizacyjna z przyznaną zdolnością prawną, może nabywać prawa i obowiązki we własnym imieniu, niezależnie od osób fizycznych, które wchodzą w jej skład. Może mieć niezależny od osób fizycznych majątek, którym odpowiada za swoje zobowiązania. Osoba prawna nie może być podmiotem praw i obowiązków specyficznych dla osób fizycznych. Realizuje zdolność prawną za pośrednictwem swoich organów.
Organ osoby prawnej - osoba lub osoby mogące działać w imieniu osoby prawnej (zaciągać zobowiązania i nabywać uprawnienia).
Kategorie osób prawnych:
Skarb Państwa ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz