Wstęp do prawoznawstwa - strona 7

Wprowadzenie do prawoznastwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 833

Podstawą prawoznastwa są dziedziny prawnicze: Prawa cywilnego materialnego, procesowego, karne materialne procesowe itd. Prawo cywilne, karne, administracyjne i konstytucyjne. Wiele dziedziń powstało na styku - pewne przedmioty regulacji wymagają regulacji zarówno cywilnych, karnych i administrac...

Stosunek prawa i moralności - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. Jerzy Leszczyński
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1078

26.X.2012 r. Stosunek prawa i moralności. Prawo do moralności samo nawiązuje: Przepisy prawa w wielu miejscach zawierają klauzule generalne - mają za zadanie odesłać czytelnika do reguł poza prawnych, główną klauzula jest zasad współż...

Źródła prawa międzynarodowego, europejskiego i wewnętrznego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1197

ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO, EUROPEJSKIEGO I WEWNĘTRZNEGO PRAWO MIĘDZYNARODOWE Wiele państw demokratycznych uznaje prymat prawa międzynarodowego nad własnym prawem wewnętrznym, Wspólnota międzynarodowa jest coraz bardziej skłonna, by podstawową normą tego prawa nadać status norm bezwzględnie w...

Źródła prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1337

ŹRÓDŁA PRAWA Różne znaczenie terminu „źródło prawa”: źródła prawa w sensie formalnym źródła poznania prawa źródła prawa w sensie materialnym samoistne i niesamoistne źródła prawa ŹRÓDŁA PRAWA W SENSIE FORMALNYM ( fontes iuris oriundi ) - każdy ...

Aspekt czasowy, terytorialny i personalny obowiązywania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3528

ASPEKT CZASOWY, TERYTORIALNY I PERSONALNY OBOWIĄZYWANIA ASPEKT CZASOWY - norma obowiązuje w okresie od jej wejścia w życie do uchylenia. Wyjście w życie z momentem ogłoszenia w oficjalnym dzienniku promulgacyjnym albo w momencie późniejszym, który sama określa - po określonym vacatio legis.

Budowa tekstu prawnego - normy prawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 511
Wyświetleń: 3843

BUDOWA TEKSTU PRAWNEGO TEKST PRAWNY - dokument, w którym zawarte zostały normy prawne Ma określoną strukturę graficzną i merytoryczną Sposób budowy określają dyrektywy systematyki wewnętrznej aktu prawnego. W każdym akcie można wyróżnić dwie podstawowe części: część nieartykułowaną część artykuło...

Ciężar dowodu - Domniemania prawne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1988

CIĘŻAR DOWODU ( ONUS PROBANCI ) Ciężar dowodu określa 2 kwestie: ciężar dowodu w sensie subiektywnym/formalnym - kto powinien przedstawić dowody ciężar dowodu w sensie obiektywnym/materialnym - kto poniesie ryzyko nieudowodnienia ( non liq...

Domniemania interpretacyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2604

DOMNIEMANIA INTERPRETACYJNE DOMNIEMANIE INTERPRETACYJNE zmienia ciężar argumentacji , spoczywający nie na tym, kto się na domniemanie powołuje, ale na tym, kto te domniemanie kwestionuje. Rodzaje domniemań interpretacyjnych: Języka potocznego Języka prawnego Języka specjalnego Inne domnieman...

Dyrektywy preferencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1778

DYREKTYWY PREFERENCJI DYREKTYWY PREFERENCJI - reguły wskazujące jak rozwiązać konflikt różnych dyrektyw wykładni Wróblewski nazwał je dyrektywami wykładni II stopnia , ponieważ wskazują jaką decyzję interpretacyjną należy podjąć w sytuacji, gdy zastosowanie dyrektyw wykładni I stopnia (dyrektyw ...

Dyrektywy wykładni i ich rodzaje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1428

DYREKTYWY WYKŁADNI I ICH RODZAJE Należy pamiętać, że większość dyrektyw wykładni to wytwór wielowiekowej tradycji i kultury prawniczej, sięgającej czasów prawa rzymskiego, stąd uniwersalny charakter tego typu reguł Cechy charakterystyczne dyrektyw wykładni: Dyrektywy wykładni (wzięte z izolacji) ...