Źródła prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa - strona 1 Źródła prawa - strona 2

Fragment notatki:


ŹRÓDŁA PRAWA Różne znaczenie terminu „źródło prawa”:
źródła prawa w sensie formalnym źródła poznania prawa źródła prawa w sensie materialnym samoistne i niesamoistne źródła prawa ŹRÓDŁA PRAWA W SENSIE FORMALNYM ( fontes iuris oriundi ) - każdy akt, dokument, decyzja, którą w danym systemie prawa uważa się za źródło norm prawnych ; np. ustawa, rozporządzenie, uchwała odpowiedniego organu państwowego (Polska), precedens, decyzja sądu lub innego organu uznająca zwyczaj za normę prawnie wiążącą (inne państwa)
ŹRÓDŁA POZNANIA PRAWA ( fontes iuris cognoscendi )- wszelkiego rodzaju dokumenty i obiekty, na podstawie których możemy ustalić treść norm prawnych Oficjalne - urzędowe dzienniki promulgacyjne (publikacyjne), np. Dziennik Ustaw, Monitor Polski oraz dzienniki urzędowe ministerstw i innych organów państwowych
Dziennik Ustaw: ustawy, rozporządzenia, ratyfikowane umowy międzynarodowe
Monitor Polski: uchwały Rady Ministrów, zarządzenia ministrów
Nieoficjalne - dokumenty i obiekty, na podstawie których możemy ustalić treść norm prawnych np. gazety, książki, radio, telewizja, inskrypcje na pomnikach, płytach nagrobnych;
ŹRÓDŁA PRAWA W SENSIE MATERIALNYM - pojęcie najmniej określone i przydatne, odnosi się do czynników społecznych, ekonomicznych, które warunkują treść prawa (ideologie, przekonania moralne i religijne, układy sił politycznych w państwie, sytuacja ekonomicznej)
SAMOISTNE ŹRÓDŁO PRAWA - każda reguła lub zasada stanowiąca samodzielną podstawę decyzji sędziowskiej lub innego aktu stosowania prawa, a więc może być samodzielnym źródłem naszych praw i obowiązków; przykłady:
Konstytucja
Ustawy
Akty legislacji delegowanej, tj. akty wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego;
Normy prawa międzynarodowego publicznego (traktaty, rozporządzenia unijne)
Prawo zwyczajowe
Precedensy
Akty legislacji autonomicznej (sporne) - wszelkie formy tworzenia ogólnych reguł przez instytucje pozapaństwowe
NIESAMOISTNE ŹRÓDŁA PRAWA - wszystkie normy i materiały, które nie mogą stanowić wyłącznej podstawy aktu stosowania prawa, a tym samym nie mogą być samodzielnym źródłem naszych uprawnień lub obowiązków; dostarczają jednak dodatkowego wsparcia dla takich decyzji (jest ona lepiej uzasadniona); przykłady:
Orzeczenia sądowe
Materiały przygotowawcze (sprawozdania komisji legislacyjnych)
Poglądy doktryny, zwłaszcza jednolite - communis opinio doctorum Materiały komparatystyczne (orzeczenia sądów zagranicznych, poglądy obcej doktryny, zagraniczne akty normatywne)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz