Prawo prywatne międzynarodowe - strona 2

note /search

Zdolność prawna - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

ZDOLNOŚĆ PRAWNA. Zdolność prawna osoby fizycznej należy do zakresu statutu personalnego. Początek i koniec zdolności prawnej osoby fizycznej należy oceniać wg postanowień statutu personalnego osoby, o którą chodzi. Statut personalny rozstrzyga przeto: o przesłankach od spełnienia których jest uz...

Zdolność do czynności prawnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH. Art.9 ppm Do zakresu zastosowania statutu personalnego należy ocena zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej. Statut ten rozstrzyga nie tylko o przesłankach zdolności do czynności prawnej, lecz także o treść (stopniu, rodzaju) zdolności wymaganej do dokonani...

Zmiana statutu - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

ZMIANA STATUTU Zmiana statutu - chodzi o zjawisko, którego istotę stanowi to, że zastosowanie tych norm prowadzi często do zetknięcia się kolejno dochodzących do głosu w charakterze prawa właściwego norm merytorycznych, wchodzących w skład systemów prawnych różnych państw. Do zmiany statutu może d...

Zmiana statutu rzeczowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Zmiana statutu rzeczowego. Zmiana statutu rzeczowego w zakresie nieruchomości zdarza się rzadko. Wszystkie prawa rzeczowe istniejące na rzeczy podlegają do chwili zmiany statutu dotychczasowemu statutowi, po zmianie - statutowi nowemu. Art.24.2 ppm - Nabycie i utrata własności, jak również nabyci...

Zobowiązania wekslowe i czekowe - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Zobowiązania wekslowe i czekowe. Skutki zobowiązania akceptanta weksla określa miejsce płatności weksla. Skutki zobowiązań innych osób podpisanych na wekslu określa prawo kraju, w którym osoby te złożyły podpisy. Art.79 pr.weksl. Prawo miejsca wystawienia weksla: Określa terminy zwrotnego poszuk...

Zobowiązania wynikające czynności prawnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1106

ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z CZYNNOŚCI PRAWNYCH. W zakresie zobowiązań z czynności prawnych dopuszcza się wybór prawa. Brak jest natomiast jednolitości przy poszukiwaniu prawa właściwego w braku wyboru prawa. Wykorzystywany jest łącznik miejsca zawarcia kontraktu (legis loci contractus) lub łącznik m...

Zobowiązania z jednostronnych czynności prawnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651

Zobowiązania z jednostronnych czynności prawnych. Czynności prawne jednostronne w obrocie międzynarodowym odgrywają mniejszą rolę niż umowy: Przyrzeczenie publiczne Przyjęcie przekazu przez przekazanego Wystawienie dokumentu zawierającego zobowiązanie do zapłaty. Art.30 ppm „ przepisy o prawie ...

Zagadnienia kwalifikacyjne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

Zagadnienia kwalifikacyjne. Łącznik miejsca położenia przedmiotu prawa rzeczowego ( lub posiadania). Nie sprawia trudności oznaczenie położenia nieruchomości. Wątpliwości przy oznaczeniu położenia ruchomości. Przyjmuje się że chodzi o rzeczywiste położenie rzeczy w znaczeniu czysto fizycznym. B...

Zakres zastosowania statutu personalnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 889

ZAKRES ZASTOSOWANIA STATUTU PERSONALNEGO. Do zakresu działania statutu personalnego osoby prawnej należy przede wszystkim ocena: kwestii wiązanych z istnieniem osoby prawnej (powstanie, przekształcenie, ustanie). Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Jej charakter prawny. Wewnętrzna...