Zobowiązania wekslowe i czekowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zobowiązania wekslowe i czekowe - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Zobowiązania wekslowe i czekowe.
Skutki zobowiązania akceptanta weksla określa miejsce płatności weksla.
Skutki zobowiązań innych osób podpisanych na wekslu określa prawo kraju, w którym osoby te złożyły podpisy. Art.79 pr.weksl.
Prawo miejsca wystawienia weksla:
Określa terminy zwrotnego poszukiwania w stosunku do wszystkich osób, które weksel podpisały
Rozstrzyga o tym, czy posiadacz weksla trasowanego nabywa wierzytelność, która była podstawą wystawienia weksla.
Prawo kraju miejsca płatności:
Rozstrzyga, czy przyjęcie może być ograniczone do części sumy wekslowej i czy posiadacz jest zobowiązany do przyjęcia zapłaty częściowej.
Określa środki, jakie należy przedsięwziąć w razie zaginięcia lub kradzieży weksla.
Skutki zobowiązań czekowych określa się wg prawa państwa, w którym zobowiązania te zostały zaciągnięte.
Terminy wykonania zwrotnego poszukiwania określa w stosunku do wszystkich osób, które czek podpisały, prawo miejsca wystawienia czeku.
Prawo miejsca płatności czeku określa:
Czy czek może być płatny tylko za okazaniem, czy tez może być płatny w pewien czas po okazaniu oraz jakie są skutki umieszczenia w czeku późniejszej daty wystawienia.
Termin do przedstawienia
Czy czek może być przyjęty, certyfikowany, potwierdzony, wizowany oraz jakie są skutki tych oświadczeń.
Czy posiadacz może żądać zapłaty częściowej oraz czy jest zobowiązany do jej przyjęcia.
Czy czek może być zakreślony lub zaopatrzony zastrzeżeniem „przelać na rachunek” lub innym równoznacznym i jakie są skutki tych oświadczeń.
Czy posiadacz ma szczególne prawa do pokrycia oraz jaki jest ich charakter.
Czy wystawca może czek odwołać lub sprzeciwić się jego zapłacie.
Jakie środki należy przedsięwziąć w razie zaginięcia lub kradzieży czeku.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz