Zmiana statutu - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiana statutu - omówienie - strona 1 Zmiana statutu - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

ZMIANA STATUTU
Zmiana statutu - chodzi o zjawisko, którego istotę stanowi to, że zastosowanie tych norm prowadzi często do zetknięcia się kolejno dochodzących do głosu w charakterze prawa właściwego norm merytorycznych, wchodzących w skład systemów prawnych różnych państw.
Do zmiany statutu może dojść w wyniku:
zmiany miarodajnych dla określonego zakresu norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego, obowiązujących na danym obszarze, prowadzącej do tego, że inne prawo merytoryczne (prawo innego państwa) wskazywały normy dawne, a inne wskazują normy kolizyjne nowe,
zmiany powiązania danego stosunku rozstrzygającego o właściwości prawa wedle miarodajnych norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego, obowiązujących na danym obszarze, tak iż zamiast dotychczas właściwego staje się od jakiejś chwili właściwy system prawny obowiązujący na innym obszarze.
Zmiana powiązania rozstrzygającego o właściwości prawa może nastąpić na skutek działania świadomego stron albo w wyniku okoliczności od stron niezależnych.
Przesunięcie granic państwowych może prowadzić do zmiany obowiązujących na danym obszarze norm kolizyjnych i merytorycznych.
Należy też pamiętać o przypadkach zmiany statutu w wyniku wejścia w życie norm kolizyjnych, mieszczących się w podpisanych przez Polskę konwencjach.
Przy rozstrzyganiu konfliktów intertemporalnych w polskim prawie prywatnym międzynarodowym należy posługiwać się regułami prawa przechodniego ukształtowanymi na użytek stosunków cywilnoprawnych i występujących w obrębie tych stosunków konfliktów intertemporalnych.
Konflikty ruchome - przypadki zmiany statutu na skutek zmiany powiązania danego stosunku (sytuacji, stanu faktycznego) lub jego elementu, rozstrzygającego o właściwości prawa, w wyniku aktywności stron.
W zależności od tego jak ujęty jest subokreslnik temporalny normy kolizyjnej, wyróżnia się statut niezmienny (norma precyzuje wówczas chwilę miarodajną w celu określenia prawa właściwego) lub zmienny (w wypadku właściwości każdoczesnego prawa).
Zasada właściwości każdoczesnego statutu dla zdarzeń jakie miały miejsce w okresie powiązania z tym statutem.
Strona pozytywna - natychmiastowe, bezpośrednie oddziaływanie na dany stosunek nowego statutu. Nowy statut ma pełną swobodę działania w swoim przedziale czasowym.
Strona negatywna - zakaz wstecznego działania nowego statutu, a więc wkraczania nowego statutu na teren dawnego w odniesieniu do oceny zdarzeń, jakie nastąpiły w okresie właściwości statutu dawnego.
Niekiedy dopuszcza się wyjątki w postaci petryfikacji właściwości ze względu na potrzebę powiązania całości danej sytuacji z określonym statutem.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz