Zmiana statutu rzeczowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiana statutu rzeczowego - omówienie - strona 1 Zmiana statutu rzeczowego - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Zmiana statutu rzeczowego.
Zmiana statutu rzeczowego w zakresie nieruchomości zdarza się rzadko.
Wszystkie prawa rzeczowe istniejące na rzeczy podlegają do chwili zmiany statutu dotychczasowemu statutowi, po zmianie - statutowi nowemu.
Art.24.2 ppm - Nabycie i utrata własności, jak również nabycie i utrata oraz zmiana treści lub pierwszeństwa innych praw rzeczowych podlegają prawu państwa, w którym znajdował się przedmiot tych praw w chwili, gdy nastąpiło zdarzenie pociągające za sobą wymienione skutki prawne.
O tym czy określony fakt doprowadził do nabycia, zmiany, utraty prawa rzeczowego, rozstrzyga prawo państwa, w którym rzecz znajdowała się w chwili zaistnienia tego faktu.
W przypadku zmiany statutu rzeczowego nie dochodzi do ponownej oceny przesłanek nabycia prawa rzeczowego wg postanowień nowego statutu
Jeśli pod rządem dawnego statutu rzeczowego doszło do przeniesienia własności rzeczy ruchomej solo consensu, fakt że nowy statut rzeczowy wymaga do przeniesienia własności rzeczy ruchomej wydania jej nabywcy, pozostanie bez wpływu na ostateczną ocenę nabycia własności
Przyjmuje się że konsensualna umowa o przeniesienie własności, zawarta pod rządem prawa wymagającego do wywołania skutku rzeczowego wydania rzeczy, nie może automatycznie pociągnąć za sobą skutków rzeczowych tylko z powodu zmiany statutu ( z chwilą znalezienia się rzeczy na obszarze państwa, którego prawo nadaje umowie o przeniesienie własności charakter umowy konsensualnej).
Należy oczekiwać ponownego zawarcia przez strony konsensualnej umowy o przeniesienie własności wymaganej przez nowy statut.
Sytuacja gdy zdarzenie mające prowadzić do nabycia lub utraty prawa rzeczowego stanowi stan faktyczny rozciągnięty w czasie i pod rządem dotychczasowego statutu nie doszło do „zamknięcia się” owego stanu faktycznego.
Wydaje się że należy przyjąć właściwość tego prawa, pod którego rządem nastąpi ostateczne zamknięcie się stanu faktycznego, pod którego rządem będzie miał miejsce ostatni fakt wymagany do wywołania skutków prawnorzeczowych.
Czy stosując postanowienia tego statutu wolno brać pod uwagę fakty, które miały miejsce pod rządem poprzedniego statutu.
Odpowiedz poszukiwać należy w postanowieniach owego stosowanego statutu rzeczowego, wykorzystując odpowiednio jego normy intertemporalne.
Do oceny roszczeń służących do ochrony prawa rzeczowego stosować należy statut rzeczowy z chwili wytoczenia powództwa, i to także wtedy gdy zdarzenie, które spowodowało powstanie roszczenia, miało miejsce pod rządem poprzedniego statutu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz