Zakres statutu rzeczowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres statutu rzeczowego - omówienie - strona 1 Zakres statutu rzeczowego - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Zakres statutu rzeczowego.
Do zakresu zastosowania statutu rzeczowego należy ocena powstania, zmiany, przeniesienia, wygaśnięcia praw rzeczowych.
Statutowi temu podlegają czynności prawne wywołujące skutki prawnorzeczowe.
Tytuł nabycia prawa rzeczowego (np. umowa zobowiązująca do przeniesienia własności lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego) podlega - stosownie do swej natury - odrębnemu statutowi.
Statutu rzeczowy określa czy umowa wywołująca skutki prawnorzeczowe jest kauzalna lub abstrakcyjna, oraz o rodzaju kauzalności.
Sama causa podlega własnemu statutowi.
Wg postanowień statutu rzeczowego należy ustalać czy dana umowa mająca wywołać skutki prawnorzeczowe, jest umową konsensualną czy realną, oraz jaką rolę odgrywa wpis do odpowiedniego rejestru (ksiąg wieczystych, rejestru statku itp.)
Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności lub umowa zobowiązująca do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, wywoła skutki obligacyjne i prawnorzeczowe, jeśli zarówno statut kontraktowy jak i statutu rzeczowy przyjmują zasadę podwójnego skutku czynności prawnych obligacyjnych oraz brak jest w danym przypadku okoliczności wyłączających jej działanie.
Jak należy postępować gdy stanowisko obu wchodzących w grę statutów co do przedstawionych kwestii jest przeciwstawne?
Str.219
Do statutu rzeczowego należy ocena nabycia rzeczy ruchomej od nieuprawnionego do rozporządzania.
Trzeba ustalić elementy hipotetyczne stanu faktycznego od którego ziszczenia się uzależniony jest zarówno skutek prawny w postaci nabycia własności rzeczy ruchomej i okoliczności wyłączające nastąpienie tego skutku.
Chodzi tu o prawo miejsca położenia rzeczy z chwili „zdarzenia” pociągającego za sobą omawiany skutek prawny.
Sytuacja gdy „zdarzenie „ mające doprowadzić do nabycia własności jest rozciągnięte w czasie a rzecz przed spełnieniem wszystkich przesłanek wymaganych do nabycia własności zostanie przewieziona do innego państwa.
Stosować należy prawo tego państwa na którego obszarze rzecz znajduje się w chwili ostatecznego „zamknięcia się” stanu faktycznego wymaganego do nabycia własności
Statutowi rzeczowemu podlegają też inne - poza czynnościami prawnymi - zdarzenia wywołujące skutki prawnorzeczowe.
Np. zasiedzenie, przemilczenie.
Statut rzeczowy rozstrzyga o treści praw rzeczowych.
Odnosi się to również do rozliczen między właścicielem a posiadaczem, wyjąwszy przypadek gdy rozliczenia te obejmuje odrębny, samodzielny stosunek łączący właściciela z posiadaczem, podlegający odrębnemu statutowi.

(…)

…, przeniesienia,
przyczyny utraty posiadania,
stosunkach między współposiadaczami, jakie rzeczy mogą być przedmiotem posiadania,
zdolność i forma jako przesłanki ważności czynności prawnych występujących w obrębie prawa rzeczowego podlegają prawu wskazanemu przez odrębne normy kolizyjne.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz