Zdolność do czynności prawnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zdolność do czynności prawnych - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH.
Art.9 ppm
Do zakresu zastosowania statutu personalnego należy ocena zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej.
Statut ten rozstrzyga nie tylko o przesłankach zdolności do czynności prawnej, lecz także o treść (stopniu, rodzaju) zdolności wymaganej do dokonania określonej czynności prawnej i skutkach jej braku.
Statut ten rozstrzyga w szczególności o :
przesłankach zdolności do czynności prawnych.
O wpływie na zdolność wieku i ubezwłasnowolnienia, oddziaływaniu na zdolność występującego w niektórych systemach prawnych upełnoletnienia lub ubezwłasnowolnienia.
stopniach zdolności ( o tym czy dana osoba ma zdolność pełną, ograniczoną czy w ogóle jej nie ma).
Przejawach i następstwach ograniczonej zdolności do czynności prawnych ,
O tym czy ograniczony w zdolności może dokonać czynności prawnej samodzielnie, czy jedynie za zgodą osób trzecich lub organu państwowego, czyja zgoda jest potrzebna, czy wygna jest zgoda równocześnie z dokonaniem czynności prawnej czy wystarczy potwierdzenie dokonania.
skutkach dokonania czynności prawnej przez niezdolnego lub ograniczonego w zdolności do czynności prawnych.
Wg jego postanowień określać więc należy rodzaj nieważności lub bezskuteczności czynności prawnej , dopuszczalność i przesłanki konwalidacji, możność powołania się na nieważność lub bezskuteczność przez kontrahenta osoby niezdolnej.
Art. 9.1 ppm nie określa wyraźnie subokreślnika temporalnego statuowanej w nim normy kolizyjnej.
Przy ocenie zdolności do czynności prawnej należy stosować prawo wskazane łącznikiem obywatelstwa z chwili dokonania czynności prawnej.
Nie należy do zakresu statutu personalnego ocena dopuszczalności dokonania czynności prawnej określonego rodzaju.
W tej mierze stosować należy prawo, któremu dana czynność prawna podlega. Lex causae.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz