Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich - strona 2

note /search

Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich - słownik 2

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1155

SŁOWNIK WYBRANYCH TERMINÓW Arcybiskup większy (łac. archiepiscopus maior) – hierarcha (biskup), który jest głową Kościoła wschodniego w randze arcybiskupstwa większego; jego uprawnienia są identyczne jak patriarchy, z tym tylko, że jego wybór dokonany przez biskupów wymaga zatwierdzenia przez Bis...

Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich - słownik

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 112
Wyświetleń: 924

SŁOWNIK WYBRANYCH TERMINÓW Absolutio complicis (łac.) (kan. 1378 § 1 KPK, kan. 728 § 1, 1457 KKKW) – grzech – przestępstwo polegające na usiłowaniu rozgrzeszenia wspólnika w grzechu zewnętrznym przeciwko cnocie czystości. Apostazja (kan. 751 KPK, 1436 KKKW) – przestępstwo polegające na porzuceni...

Spowiednik - podstawy doktrynalno-historyczne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

ROZDZIAŁ I PODSTAWY DOKTRYNALNO - HISTORYCZNE Zasadniczym problemem, który pojawia się na początku naszych roz­ważań, jest zagadnienie pojęcia władzy rozgrzeszania w kontekście wielowiekowej dyskusji dotyczącej rozróżnienia władzy święceń kapłańskich i władzy zwanej jurysdykcyjną. Na przestrzeni d...

Spowiednik - prawodawstwo wspólne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

2.3. Prace legislacyjne i prawodawstwo Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Wyłączenie z obrad i dokumentów Soboru Watykańskiego II problematyki czysto normatywnej skłoniło do utworzenia przez Pawła VI Komisji do Spraw Reformy Kodeksu ...

Wielokulturowe małżeństwo

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

ks. Leszek Adamowicz Wybrane problemy katolickiego prawa małżeoskiego w kontekście emigracji w wielokulturowej Europie Prowadząc refleksję nad problemami życia religijnego we współczesnym świecie, w którym stosunkowo łatwo zmienid miejsce zamieszkania, czy też znaleźd się w odmiennym niż rodzimy...

Wstęp do sakramentów 2

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

KANONY WSTĘPNE DO PRAWA O SAKRAMENTACH KPK rozpoczyna częśd I Księgi IV poświęconą sakramentom od 9 (kan. 840-848) kanonów wstępnych. Podobną treśd zawiera 8 (kan. 667-674) pierwszych kanonów Tytułu XVI KKKW. Zawierają one pewne normy wspólne dla wszystkich siedmiu sakramentów Kościoła. 1. Okreś...

Spowiednik - prawodawstwo kościoła

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 112
Wyświetleń: 938

ROZDZIAŁ II PRAWODAWSTWO KOŚCIOŁA ŁACIŃSKIEGO Prawodawstwo Kościoła łacińskiego w ostatnim stuleciu swoje uległo znacznym modyfikacjom, z których najważniejsze zostały zawarte w dwóch kodyfikacjach: z 1917 i z 1983 roku. Ewolucja norm prawnych dokonywała się jako odpowiedź na zmiany zachodzące we ...

Bierzmowanie - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1176

BIERZMOWANIE (CHRYZMACJA) ŹRÓDŁA: KPK, kan. 879-896. KKKW, kan. 692-697. Rituale Romanum. Ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, Città del Vaticano 1969-: Ordo initiationis christianae adultorum, 1972 (Obrz...

Chrzest - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 98
Wyświetleń: 959

CHRZEST ŹRÓDŁA: KPK, kan. 849-878. KKKW, kan. 675-691. Rituale Romanum. Ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, Città del Vaticano 1969-: Ordo baptismi parvulorum, 19732; wydanie polskie: Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1...

Forma prawna zawarcia małżeostwa mieszanego wyznaniowo

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 56
Wyświetleń: 560

ks. Leszek Adamowicz Forma prawna zawarcia małżeostwa mieszanego wyznaniowo Prawo do zawarcia małżeostwa na podstawie prawa naturalnego posiada każdy człowiek. Zasada ta, mieszcząca się w szerszym stwierdzeniu, że każdy ma prawo do swobodnego wyboru stanu życia, została zdeklarowana w zarówno w ...